Inwoning

U bevindt zich hier: HomeIk ben huurderWijziging woonsituatie Inwoning

Deel deze pagina op

Inwoning

Komt er iemand bij u wonen? Dan noemen we dat inwoning. Inwoning kan van tijdelijke duur zijn of langer. In beide gevallen vraagt u dit aan bij de Woningstichting. Een inwoner heeft geen recht op de woning na het beëindigen van de huurovereenkomst door de hoofdhuurder.

Gaat u samenwonen of komt er een familielid inwonen?
Dan moet u een verzoek tot inwoning indienen bij de Woningstichting. Wij controleren uw aanvraag op de volgende punten:

  • Overbewoning: woont u door het inwonen niet met te veel mensen in de woning?
  • Huurschuld: heeft u of de inwoner een huurachterstand?
  • Overlast: heeft u of de inwoner tot nu toe overlast veroorzaakt?
  • Leefbaarheid: heeft de inwoner een ongunstige invloed op de leefbaarheid in de straat?

Bij een positieve uitslag verlenen wij schriftelijke toestemming voor de inwoning. U kunt voor maximaal 2 personen inwoning aanvragen.

Aanvragen
Wat moet u doen als er iemand bij u gaat inwonen? Vul hier het formulier inwoning in om ons te informeren over de inwoning. Als degene die komt inwonen uit een huurwoning vertrekt, moet u voor deze persoon een verhuurdersverklaring uploaden. Deze verhuurdersverklaring kunt u bij de verhuurder aanvragen.

Inschrijving bij Publiekszaken van de gemeente Wageningen
De inwoner moet zich inschrijven op het juiste adres in de Basis Registratie Personen. Daarbij is de bevestigingsbrief van de Woningstichting het bewijs.

Inschrijven kan op de volgende manieren:

  • Via DigiD;
  • Persoonlijk aan de publieksbalie in het gemeentehuis (Markt 22, Wageningen);
  • Online het formulier invullen en opsturen met benodigde bewijsstukken (dit formulier vindt u op de site van de Gemeente Wageningen www.wageningen.nl; een verhuizing doorgeven);
  • Via een mail naar publiekszaken@wageningen.nl met de daarbij ingescande bewijsstukken.

Een inwoner heeft geen recht op de woning. Als de hoofdhuurder vertrekt moet ook de inwoner de woning verlaten. 

Gevolgen voor uw huurtoeslag of financiële situatie
Het kan zijn dat de inwoning gevolgen heeft voor uw huurtoeslag. Klik hier voor meer informatie. Jaarlijks wordt de huur van uw woning per 1 juli verhoogd. Het percentage van de huurverhoging is afhankelijk van de inkomens van alle bewoners van de woning.