Kamerverhuur

U bevindt zich hier: HomeIk ben huurderWijziging woonsituatieKamerverhuur

Deel deze pagina op

Kamerverhuur

Wilt u van uw woning één of meer slaapkamers verhuren? Dat kan als u aan onze voorwaarden voldoet. U heeft altijd schriftelijke toestemming van ons nodig.

Dit zijn de voorwaarden voor kamerverhuur:

  • De woning heeft twee of meer slaapkamers
  • U kunt maximaal twee kamers verhuren aan maximaal één persoon per kamer 
  • Een kamer is minimaal 6 m2.  
  • Er is geen huurachterstand of overlast
  • U blijft zelf de hoofdbewoner van de woning
  • De kamerhuurprijs staat in verhouding tot de huurprijs die u voor de woning aan ons betaalt
  • U mag geen winst maken. Als u meerdere kamers verhuurt, mogen de huren van de kamers opgeteld niet hoger zijn dan de huur die u zelf betaalt
  • De kamerhuurder moet een verhuurdersverklaring geven waarin staat dat deze geen overlast heeft veroorzaakt op een vorig woonadres
  • Als u zich niet aan de voorwaarden houdt, kunnen wij de toestemming intrekken

Leg uw afspraken vast met de kamerhuurder
Wij adviseren u de afspraken met de kamerhuurder vast te leggen. Een voorbeeld van een kamerhuurcontract vindt u hier. U kunt zelf bepalen of u deze overeenkomst gebruikt of dat u zelf een overeenkomst opstelt.

Gevolgen voor uw huurtoeslag of financiële situatie
Het kan zijn dat het onderhuren van een kamer gevolgen heeft voor uw huurtoeslag. Klik hier voor meer informatie. Jaarlijks wordt de huur van uw woning per 1 juli verhoogd. Het percentage van de huurverhoging is afhankelijk van de inkomens van alle bewoners van de woning.

U bent verantwoordelijk voor uw kamerhuurder
Als wij u toestemming hebben gegeven voor kamerverhuur moet de kamerhuurder zich inschrijven bij Publiekszaken. Na de beëindiging van de kamerhuurovereenkomst moet de kamerhuurder zich weer laten uitschrijven op uw adres. Hiervoor moet hij of zij contact met ons opnemen. U bent als huurder verantwoordelijk voor de gedragingen van uw kamerhuurder!

Beëindig de huurovereenkomst minimaal drie maanden vooraf
Er geldt een proeftijd voor een periode van negen maanden. Binnen deze negen maanden kunt u als huurder van de woning, zonder opgaaf van reden de huur opzeggen aan de kamerhuurder. U heeft een opzegtermijn van minimaal drie maanden. Als u uw huurovereenkomst met ons beëindigt, zal de kamerhuurder ook tijdig moeten (mee) verhuizen. De kamerhuurder kan geen rechten ontlenen aan de woning.

Hoe krijgt u toestemming voor kamerverhuur?
Vul hier het formulier kamerverhuur in voor uw aanvraag. Als de nieuwe bewoner tot nu toe een woning huurde, moet u een huurdersverklaring uploaden. Deze kunt u krijgen bij de verhuurder.

Inschrijving bij Publiekszaken van de gemeente Wageningen
De kamerhuurder moet zich inschrijven op het juiste adres in de Basis Registratie Personen.
Daarbij moet de bevestigingsmail of -brief van de Woningstichting voor de kamerverhuur overlegd/meegestuurd worden.

Inschrijven kan op de volgende manieren:
- Via DigiD;
- Persoonlijk aan de publieksbalie (Markt 22 in Wageningen);
- Een online formulier invullen en opsturen met benodigde bewijsstukken (dit formulier vindt u op de site van de Gemeente Wageningen www.wageningen.nl - een verhuizing doorgeven);
- Via een mail naar publiekszaken@wageningen.nl met de daarbij ingescande bewijsstukken.