Wilt u meedenken?

U bevindt zich hier: HomeIk ben huurder Wilt u meedenken?

Deel deze pagina op

Wilt u meedenken?

We vinden het belangrijk om samen met onze huurders te werken aan goed wonen onze wijken. Dat noemen we bewonersparticipatie. Dat doen we op verschillende manieren, persoonlijk, via bewonerscommissies en met de Participatiecommissie (PC). Hoe u mee kan denken en doen, leest u hier.

Algemene Leden Vergadering 2019

Wilt u meedenken en ons adviseren? Graag!
U kunt op verschillende manieren uw mening laten horen, suggesties inbrengen en met ons meedenken. Over zaken die alle huurders aangaan is er de Participatiecommissie, op buurtniveau kunt u deelnemen aan een bewonerscommissie (of als die er nog niet is in uw buurt, er eentje oprichten).

De Participatiecommissie (Pc)
De PC organiseert de inspraak van huurders.  De onderwerpen waarover huurders advies kunnen geven, inventariseert de Participatiecommissie jaarlijks oa op basis van wettelijk verplichte onderwerpen (vanuit de Overlegwet), de prestatieafspraken, maar ook input vanuit huurders. De PC adviseert ons over de manier waarop participatie en samenwerking met huurders moet plaatsvinden. Zij geeft zelf geen advies: het advies wordt gemaakt door werkgroepen van betrokken huurders. Belangstellenden en meedenkers zijn van harte welkom. De PC heeft ook als taak om te controleren of en hoe het advies van de huurders wordt opgevolgd. Als we huurders zoeken om mee te denken in een werkgroep, doen we een oproep via onze sociale mediakanalen, onze digitale nieuwsbrief en website. 
Lees meer in de folder Participatiecommissie.

Bewonerscommissies in de buurt
Bewonerscommissies (BC's) zijn onze gesprekspartners in de buurt. BC's zijn samen met ons - en andere organisaties in Wageningen - actief met zaken die spelen in de buurt en rondom de woning. Onderwerpen die we met BC's bespreken zijn verschillend per buurt. Enkele voorbeelden van zaken die we samen oppakken zijn

  • onderwerpen die met hun directe woon- en leefomgeving te maken hebben;
  • ons huurprijzenbeleid en de jaarlijkse huuraanpassing;
  • de toewijzing van huurwoningen;
  • onze activiteiten om de bewonersparticipatie en de leefbaarheid te verbeteren.

Wilt u namens uw buurt met ons in gesprek over onderwerpen die u en andere huurders aangaan? Neem dan contact op met uw woonconsulent om te informeren naar de mogelijkheden en lees de handleiding bewonerscommissies.    

Interesse of wilt u meer informatie?
Heeft u ideeën, wilt u meedenken en meedoen? Dat kan, graag zelfs. Stuur een mail de Participatiecommissie: pcwageningen@gmail.com.

U kunt ook contact opnemen met onze participatieadviseur, Nathalie van der Slikke. U kunt haar bereiken op 06-19 06 36 07 of mail naar nvds@dewoningstichting.nl. Hier kunt u ook aangeven dat u interesse hebt in het nieuws van de PC of uitnodigingen voor themabijeenkomsten.

Wij zijn altijd op zoek naar mensen die zich samen met ons, in willen zetten voor goed wonen in onze buurten.