Wilt u meedenken?

U bevindt zich hier: HomeIk ben huurder Wilt u meedenken?

Deel deze pagina op

Wilt u meedenken?

We vinden het belangrijk om samen met onze huurders te werken aan goed wonen onze wijken. Dat noemen we bewonersparticipatie. Dat doen we op verschillende manieren, persoonlijk, via bewonerscommissies en met de Participatiecommissie. Hoe u mee kan denken en doen, leest u hier.

Algemene Leden Vergadering 2019

Wilt u meedenken en ons adviseren? Graag!
U kunt op verschillende manieren uw mening laten horen, suggesties inbrengen en met ons meedenken. Over zaken die alle huurders aangaan is er de Participatiecommissie, op buurtniveau kunt u deelnemen aan een bewonerscommissie (of als die er nog niet is in uw buurt, er eentje oprichten).

De Participatiecommissie (Pc)
De Pc bestaat uit huurders die zich inzetten voor de belangen van alle huurders.  Zij adviseert ons over de manier waarop participatie en samenwerking met huurders moet plaatsvinden. Samen met onze medewerkers organiseert de PC jaarlijks thema-bijeenkomsten, bijvoorbeeld over de huurverhoging of over duurzaamheid. 
Hiervoor nodigen we alle huurders uit. Belangstellenden en meedenkers zijn van harte welkom. Na de bijeenkomsten maken huurders in een kleine groep een advies voor de Woningstichting. Hierin worden de opmerkingen van aanwezige huurders natuurlijk meegenomen. De PC heeft ook als taak om te controleren of en hoe het advies van de huurders wordt opgevolgd. 
Lees meer in de folder Participatiecommissie.

Op de agenda voor 2019
Jaarlijks stelt de Pc de agenda vast. Voor 2019 staan onderstaande onderwerpen op de agenda. Van alle bijeenkomsten maken we een verslag, zodat alle huurders kunnen zien waar we hier samen aan werken.  

Openbare vergadering voor alle huurders 14 januari
Betaalbaarheid & Beschikbaarheid I
- Huurbeleid
- Resultaten woonlastenonderzoek
28 januari
Verslag
Betaalbaarheid & Beschikbaarheid II
- Financiële sessie: draai mee aan de knoppen en ervaar de inpakt!
- Toekomst van wonen in Wageningen
- Voorstel huurverhoging
6 februari 
Verslag
Wonen & zorg
- Kaders vaststellen voor wonen en zorg
- Doorstroming
- WMO

18 februari
Verslag

Duurzaamheid
- Warmtevisie gemeente
- Duurzaamheidsopgave de Woningstichting
4 maart 2019
Verslag
Bod op de woonvisie
- Evaluatie 2018
- Voorbereiding 2019
18 maart 2019
Verslag


Klik hier voor de nieuwsbrief over de bovenstaande avonden.

Bewonerscommissies in de buurt
Bewonerscommissies (BCs) zijn onze gesprekspartners in de buurt. BCs zijn samen met ons - en andere organisaties in Wageningen - actief met zaken die spelen in de buurt en rondom de woning. Onderwerpen die we met BCs bespreken zijn verschillend per buurt. Enkele voorbeelden van zaken die we samen oppakken zijn

  • onderwerpen die met hun directe woon- en leefomgeving te maken hebben;
  • ons huurprijzenbeleid en de jaarlijkse huurverhoging;
  • de toewijzing van huurwoningen;
  • onze activiteiten om de bewonersparticipatie en de leefbaarheid te verbeteren.

Wilt u namens uw buurt met ons in gesprek over onderwerpen die u en andere huurders aangaan? Neem dan contact op met uw woonconsulent om te informeren naar de mogelijkheden en lees de handleiding bewonerscommissies.    


Interesse of wilt u meer informatie?
Heeft u ideeën, wilt u meedenken en meedoen? Dat kan, graag zelfs. Neem dan contact op met iemand van de PC of met een medewerker van ons team wonen. U kunt hen bereiken op 0317 - 471 680 of mail naar wonen@dewoningstichting.nl. Hier kunt u ook aangeven dat u interesse hebt in het nieuws van de PC of uitnodigingen voor thema-bijeenkomsten. Wij zijn altijd op zoek naar mensen die zich samen met ons, in willen zetten voor goed wonen in onze buurten.