Wilt u meedenken?

U bevindt zich hier: HomeIk ben huurder Wilt u meedenken?

Deel deze pagina op

Wilt u meedenken?

In gesprek met onze klanten en hen betrekken bij ons beleid en de dingen die we doen. Dat noemen we bewonersparticipatie. Wij vinden dit erg belangrijk. Het aankomende jaar is een belangrijk jaar omdat we voor het eerst gezamenlijk prestatieafspraken gaan maken. Daarnaast heeft de nieuwe Woningwet veel invloed op de activiteiten die wij als corporatie wel of niet kunnen doen.

Wilt u meedenken en ons adviseren?

Jaarlijks maakt de Agendacommissie Participatie een agenda van onderwerpen waarover we met huurder in gesprek gaan. In deze Agendacommissie zitten vijf bewonerscommissieleden en twee medewerkers van de Woningstichting. Zij nodigen u van harte uit om mee te denken en ons te adviseren. Dit jaar staan er 4 onderwerpen op de agenda.

De agenda voor 2016
Dit jaar we werken in vier themagroepen. Iedere themagroep wordt ondersteund door een onafhankelijk adviseur. U kunt zich per themagroep inschrijven. Als u zich aangemeld, dan ontvangt u een persoonlijke uitnodiging voor de themabijeenkomsten.     

Themagroep Betaalbaarheid 

Met deze groep bespreken we onder andere de jaarlijkse huurverhoging.

Vragen die interessant zijn: Zijn er voldoende huurwoning voor de midden- en lage inkomens en wat is voldoende? Wat is betaalbaar? Hoe houden we de woonlasten betaalbaar? Deze themagroep start al snel.

De eerste themabijeenkomst is op 10 februari over de huurverhoging. Daarna gaat deze groep ook samen met de gemeente door middel van een schrijfsessie de inhoud verder opstellen voor de woonvisie.

Themagroep Duurzaamheid Hier gaat het over de mogelijkheden om de woonlasten gelijk houden. Welke investeringen kun je doen? En hoe kan je alle huurders van deze maatregelen gebruik laten maken? Mag hier een huurverhoging tegenover staan?
Themagroep Wonen en zorg

In deze groep gaat het over het huisvesten van senioren, bijzondere doelgroepen en hoe kunnen we onze huurders faciliteren om een passende woning met voldoende faciliteiten te krijgen. Doelstelling die door de gemeente zijn opgesteld hebben betrekking op:

·  Inwoners wonen zo zelfstandig mogelijk met voldoende mogelijkheden voor zorg op maat.   ·  Bijzondere doelgroepen wonen zo veel mogelijk geïntegreerd in de diverse wijken.
·  Gemeente Wageningen stimuleert kleinschalige woonzorginitiatieven.
·  Huisvesten van statushouders.

Themagroep implementatie Woningwet Woningcorporaties zijn wettelijk verplicht hun diensten van algemeen economisch belang (DAEB - de sociale huurwoningen) administratief te scheiden of juridisch te splitsen van hun niet-DAEB activiteiten (zoals vrije sectorwoningen). De betrokken huurders krijgen de gelegenheid om een zienswijze in te dienen bij de corporatie tbv ministerie.

 

Aanmelden en/of geïnformeerd blijven?
U kunt zich aanmelden of geïnformeerd blijven over de resultaten door een mail te sturen naar: wonen@dewoningstichting.nl . Laat in uw mail weten in welke themagroep u geïnteresseerd bent en of u mee wilt doen of geïnformeerd wilt blijven. Heeft u (andere) zaken die u graag wilt bespreken met de Agendacommissie Participatie, deze ook stellen via bovenstaand e-mail nummer.   Hieronder treft u diverse adviezen van de bewonerscommissies aan de Woningstichting en onze reactie hierop.


Verslagen Agendacommissie Participatie

 

Bewonerscommissie
Bewonerscommissies zijn onze gesprekspartner namens onze huurders. We praten met de bewonerscommissies onder andere over:

  • onderwerpen die met hun directe woon- en leefomgeving te maken hebben;
  • ons huurprijzenbeleid en de jaarlijkse huurverhoging;
  • de toewijzing van huurwoningen;
  • onze activiteiten om de bewonersparticipatie en de leefbaarheid te verbeteren.

Wilt u namens uw buurt of wijk met ons in gesprek over onderwerpen die u en andere huurders aangaan? Neem dan contact op met uw woonconsulent om te informeren naar de mogelijkheden en lees de handleiding bewonerscommissies.    

Internetpanel
Ook via ons internetpanel leren wij hoe onze huurders en andere inwoners van Wageningen denken over ons beleid en onze activiteiten. Inmiddels zijn ruim 400 mensen lid van dit panel, waarvan de meeste onze huurders zijn. Wij stellen de leden van dit internetpanel twee of drie keer per jaar een aantal vragen. Per keer gaan de vragen over een bepaald onderwerp. We stellen de vragen via digitale vragenlijsten. De resultaten van deze onderzoeken kunt u lezen op de website Wageningenpanel.nl. Wij gebruiken deze resultaten bijvoorbeeld voor het maken van nieuw beleid en voor de bijeenkomsten die we met onze bewonerscommissies hebben. Wilt u ook via dit internetpanel met ons meedenken? Schrijf u dan in op de website Wageningenpanel.nl.