Wilt u meedenken?

U bevindt zich hier: HomeIk ben huurder Wilt u meedenken?

Deel deze pagina op

Wilt u meedenken?

In gesprek gaan met onze klanten en hen betrekken bij ons beleid en de dingen die we doen. Dat noemen we bewonersparticipatie. Wij vinden dit erg belangrijk. Ook dit jaar gaan we weer gezamenlijk prestatieafspraken maken. Daarnaast heeft de nieuwe Woningwet veel invloed op de activiteiten die wij als corporatie wel of niet kunnen doen.

Wilt u meedenken en ons adviseren?
Jaarlijks maakt de Agendacommissie Participatie een agenda van onderwerpen waarover we met huurder in gesprek gaan. In deze Agendacommissie zitten vijf bewonerscommissieleden en twee medewerkers van de Woningstichting. Zij nodigen u van harte uit om mee te denken en ons te adviseren.

De agenda voor 2018
In 2018 staan er een aantal onderwerpen op de agenda die we met onze huurders willen en moeten bespreken. Wilt u meepraten? Geef u dan op via wonen@dewoningstichting.nl. U ontvangt als huurder altijd een uitnodiging via onze nieuwsbrief.

Participatieagenda 2018

Voorbereiding huurverhoging (spel)

15 januari 2018

Verdiepingssessie Bijzondere doelgroepen

22 januari 2018

Evaluatie huurbeleid en Jaarlijkse huurverhoging

6 februari  19.00 uur

Verdiepingssessie wonen en zorg; ouderen

19 maart 15.00 uur

Milieubeleidsplan

2e kwartaal

Verdiepingssessie Beschikbaarheid

eind maart

Verdiepingssessie Betaalbaarheid

eind april

Bod op de woonvisie

mei/juni

Prestatieafspraken

september

Woonlastenonderzoek

november

Eindejaarsbijeenkomst

december

 

Aanmelden en/of geïnformeerd blijven?
U kunt zich aanmelden of geïnformeerd blijven over de resultaten door een mail te sturen naar: wonen@dewoningstichting.nl . Laat in uw mail weten in welke themagroep u geïnteresseerd bent en of u mee wilt doen of geïnformeerd wilt blijven. Heeft u (andere) zaken die u graag wilt bespreken met de Agendacommissie Participatie, dan kunt u deze ook stellen via bovenstaand e-mail adres.

Bewonerscommissie
Bewonerscommissies zijn onze gesprekspartner namens onze huurders. We praten met de bewonerscommissies onder andere over:

  • onderwerpen die met hun directe woon- en leefomgeving te maken hebben;
  • ons huurprijzenbeleid en de jaarlijkse huurverhoging;
  • de toewijzing van huurwoningen;
  • onze activiteiten om de bewonersparticipatie en de leefbaarheid te verbeteren.

Wilt u namens uw buurt of wijk met ons in gesprek over onderwerpen die u en andere huurders aangaan? Neem dan contact op met uw woonconsulent om te informeren naar de mogelijkheden en lees de handleiding bewonerscommissies.