Over ons

U bevindt zich hier: Home Over ons

Deel deze pagina op

Over ons

Onze organisatie is gevestigd in Wageningen. Met bijna 5.100 woningen (dat is bijna de helft van alle woningen in de stad) en 700 andere verhuureenheden zijn wij de grootste verhuurder in Wageningen. Wij hebben relatief veel gestapelde bouw uit de zestiger jaren van de vorige eeuw.

Missie   'Samen thuis in de buurt’
Wij hebben onze missie als volgt geformuleerd: 
’Wij beheren en bouwen betaalbare en duurzame woningen voor mensen die door inkomen of andere omstandigheden moeilijk in hun huisvesting kunnen voorzien. Wij bieden een thuis voor onze bewoners in de buurt, een plek waar men prettig woont. Dit doen we samen met bewoners, gemeente en netwerkpartners. Wij werken op een transparante, maatschappelijk en financieel verantwoorde manier'.

Uit onze missie blijkt dat het onze belangrijkste taak is om te zorgen voor goede huisvesting voor die mensen die daar zelf minder goed voor kunnen zorgen. Onze klanten staan voor ons centraal. Wij zijn ook een professionele partner voor andere zorg- en welzijnsinstelligen. Onze organisatie is financieel gezond. Alleen op die manier kunnen wij onze sociale doelstellingen verwezenlijken en een goede samenwerkingspartner zijn voor onze klanten en andere belanghouders.   

Wat bedoelen we hiermee?

Betaalbare en duurzame woningen
We zetten in op verduurzaming van onze woningen, waarbij we inzetten op stabilisering of verlaging van de woonlasten van onze bewoners.

Thuis in de buurt

Ons streven is een goed huis in een prettige buurt waar mensen zich thuis voelen en zich kunnen ontplooien. We zijn proactief in de buurt aanwezig om problemen te voorkomen of snel te signaleren en deze samen met bewoners, gemeente en netwerkpartners op te pakken. Iedereen levert hier vanuit eigen verantwoordelijkheid een bijdrage aan.

Transparant, maatschappelijk en financieel verantwoord
Wij zetten ons in om zoveel mogelijk maatschappelijk rendement te creëren voor onze huurders. We hebben een gezonde financiële basis nodig om onze maatschappelijke rol en bijdrage goed in te vullen. Dit doen wij door goed rentmeesterschap, waaronder een verantwoord huurbeleid en scherpe bewaking van kosten voor beheer en onderhoud. Wij vertellen duidelijk en begrijpelijk over onze financiële positie en de maatschappelijke bijdrage die we leveren.

Wij zijn aangesloten bij Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties en hebben een ANBI- status (Algemeen Nut Beogende Instelling).