Over ons

U bevindt zich hier: HomeOver ons

Deel deze pagina op

Over ons

Onze organisatie is gevestigd in Wageningen. Met bijna 5.100 woningen (dat is bijna de helft van alle woningen in de stad) en 700 andere verhuureenheden zijn wij de grootste verhuurder in Wageningen. Wij hebben relatief veel gestapelde bouw uit de zestiger jaren van de vorige eeuw.

Missie
Wij hebben onze missie als volgt geformuleerd:
"De Woningstichting biedt als maatschappelijk ondernemer kwalitatief goede huisvesting, draagt bij aan een leefbare woonomgeving in aansluiting op de woonwensen met vooral bijzondere aandacht voor mensen die minder goed in staat zijn zelf in hun huisvesting te voorzien. Dit doen we op een transparante, maatschappelijke en financieel verantwoorde manier en met oog voor milieu en duurzaamheid."

Statement
"Wij werken Samen in een Ondernemende organisatie, willen daarbij Open en Betrouwbaar zijn in ons gedrag en communicatie, zijn ons bewust van onze omgeving en streven naar kwaliteit door integer, deskundig, resultaat- en klantgericht te werken in gezamenlijke verantwoordelijkheid".

Maatschappelijke organisatie
We zien onszelf als een maatschappelijke onderneming. Zoals uit onze missie blijkt is onze belangrijkste taak te zorgen voor goede huisvesting voor die mensen die daar zelf minder goed voor kunnen zorgen. Onze klanten staan voor ons centraal.
Wij zijn ook een professionele partner voor andere zorg- en welzijnsinstelligen.
Onze organisatie is financieel gezond. Alleen op die manier kunnen wij onze sociale doelstellingen verwezenlijken en een goede samenwerkingspartner zijn voor onze klanten en andere belanghouders.

Leefbaarheid
Onze verantwoordelijkheid houdt niet op bij de buitenmuren van de woningen. Ook de omgeving vinden we heel belangrijk. Een belangrijk aandachtspunt is dan ook het verbeteren van de leefbaarheid in de Wageningse wijken. Samen met bewoners van verschillende wijken zetten we ons in voor een prettige, schone, veilige en mooie buurt.

AedesCode
Wij zijn aangesloten bij Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. Dit lidmaatschap is sinds maart 2002 verbonden aan de AedesCode.