Goed Bestuur

U bevindt zich hier: HomeOver onsGoed Bestuur

Deel deze pagina op

Goed Bestuur

Als maatschappelijke organisatie houden wij ons aan de wet- en regelgeving, de branchecodes voor woningcorporaties en onze eigen codes, regelingen en statuten. Om te leren en verbeteren vergelijken we onze resultaten met andere woningcorporaties (KWH en Aedes Benchmarkcentrum).

Governance Code en toezichtvisie
In de Governance Code Woningcorporaties zijn de normen voor Goed Bestuur en Intern Toezicht opgenomen. Wij onderschrijven die code en leven die na.
Daarnaast hebben ons Bestuur en Raad van Commissarissen een toezichtvisie opgesteld om met elkaar duidelijkheid te verkrijgen over de uitvoering van het toezicht en hoe zich dat moet ontwikkelen.

Governance Structuur
In de Governance Structuur beschrijven we in het kort onze organisatie en het corporatiestelsel.

Integriteitcode
Wij hebben een eigen integriteitscode, waaraan ons bestuur, Raad van Commissarissen, medewerkers en ook onze zakenrelaties zich moeten houden.

Speak-up regeling
Wij vinden het van belang dat onze werknemers op een veilige manier melding kunnen maken van een vermoeden van een eventuele misstand in onze organisatie. Daarvoor hebben wij een speak-up regeling

Statuten
Wij zijn een stichting; de regels zijn vastgelegd in onze statuten