Ons ondernemingsplan

U bevindt zich hier: HomeOver ons Ons ondernemingsplan

Deel deze pagina op

Ons ondernemingsplan

Een betaalbaar thuis in een fijne buurt.

Een betaalbaar thuis in een fijne buurt

Met ons ondernemingsplan 2021-2025 gaan we ervoor om nog meer mensen een betaalbaar thuis te bieden in een fijne buurt. We hebben input van onze huurders, medewerkers, gemeente en andere netwerkpartners gebruikt om te komen tot dit nieuwe plan. Kijk de animatie - ons plan in 3 minuten:

Een betaalbaar thuis in een fijne buurt: onze  prioriteiten
Om de eerste prioriteit van de woningcorporatie ‘voor meer mensen een thuis’ te kunnen realiseren willen we voor 2025 ten minste 175 sociale huurwoningen bij bouwen. De tweede prioriteit hangt hiermee nauw samen: ‘betaalbaar wonen’, we zijn er voor mensen met een kleine portemonnee en willen de woonlasten van deze huurders betaalbaar houden. De woonlasten liggen voor onze huurders  gemiddeld lager dan in de rest van Nederland. Onze derde prioriteit is het zorgen voor ‘een fijne buurt’  die van een huis een thuis maakt. Een veilige, schone en groene woonomgeving waar bewoners fijn contact hebben met elkaar en waar mensen die aanvullende zorg en ondersteuning nodig én hun buren fijn kunnen wonen. Dit kan alleen door nauwe samenwerking met huurders en netwerkpartners in de buurten.

Ambities waarmaken
We werken aan onze doelen op basis van een aantal randvoorwaarden. Ten eerste gaan we verder met het professionaliseren van onze organisatie en dienstverlening. We willen de contactmogelijkheden met de huurders verder optimaliseren en de processen verbeteren, zodat de huurders nog beter geholpen kunnen worden met hun woonvraag. De tweede randvoorwaarde is kwaliteit en verduurzaming. Door het uitvoeren van groot onderhoud bij 520 woningen, met aandacht voor woonlasten, wooncomfort, gebruiksgemak én een lage Energie-Index. De derde randvoorwaarde is nog slimmer samenwerken met de huurders, de gemeente en netwerkpartners. Alleen zo kunnen we de gezamenlijke uitdagingen in Wageningen en de regio Foodvalley goed oppakken. Als laatste zien we wonen en zorg als gezamenlijke opgave van ons, de gemeente en netwerkpartners. Dit is nodig om voor de groeiende groep huurders die zorg nodig heeft te helpen met passende huisvesting.   

Meer weten?
Lees ons ondernemingsplan ‘Een betaalbaar thuis in een fijne buurt’ . Wij gaan er de komende jaren voor!