Wij werken samen

U bevindt zich hier: HomeOver onsWij werken samen

Deel deze pagina op

Wij werken samen

Naast het verhuren, onderhouden, renoveren en nieuwbouwen van goede woningen zorgen wij ook voor een aantrekkelijke en leefbare woonomgeving. Dat doen we natuurlijk niet alleen, maar samen met onze partners. Door samen te werken met de juiste partners maken we gebruik van elkaars kwaliteiten en bereiken we meer en betere resultaten.

Onze belangrijkste samenwerkingspartners zijn onze huurders/bewonerscommissies, de gemeente Wageningen en lokale netwerkpartners.

Huurders en participatie
Onze huurders en bewoners worden vertegenwoordigd door de bewonerscommissie in hun buurt of wijk. De bewonerscommissies zijn voor ons dé gesprekspartners op het gebied van het wonen. In ons participatiebeleid hebben we verschillende overlegvormen met hen opgenomen.

Gemeente Wageningen en prestatieafspraken
De gemeente Wageningen is voor ons een onmisbare partner en belanghouder. Voor onze volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties hebben we veelal draagvlak bij de gemeente nodig. Onze ambitieuze opgaven op het brede gebied van wonen hebben we vastgelegd in de overeenkomst Prestatieafspraken 2018-2022 met de gemeente.

Als basis voor deze afspraken is de in 2016 opgestelde Woonvisie van de gemeente Wageningen gebruikt. Conform Woningwet is er vóór 1 juli een bod op de Woonvisie door de Woningstichting uitgebracht waarna prestatieafspraken zijn gemaakt.

Lokale netwerkpartners
Onze lokale netwerkpartners komen uit verschillende sectoren van de Wageningse samenleving;  Het gaat om de volgende organisaties:
• Stichting Opella, zorgdienstverlener
• 's Heeren Loo, zorgdienstverlener
• Regionale instelling RIBW, hulp en begeleiding psychiatrische cliënten
• Stichting Solidez, welzijnsorganisatie
• Startpunt Wageningen, welzijnsorganisatie
• Wijk van de Toekomst de Nude en de Benedenbuurt
• Beschermd wonen
• De Bijenkorf, basisonderwijs
• Wageningse klimaatpartners