Kwaliteit

U bevindt zich hier: HomeOver onsKwaliteit

Deel deze pagina op

Kwaliteit

KWH-labels en visitatie

KWH-labels
KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector) is een coöperatieve vereniging, opgericht door woningcorporaties. Ongeveer 150 corporaties zijn lid van KWH. KWH brengt voor corporaties de waardering van hun klanten en belanghouders in beeld. Met de kwaliteitslabels toetst KWH de maatschappelijke prestaties van corporaties aan hoge kwaliteitsnormen. Die normen zijn opgesteld in samenwerking met klanten en belanghouders. 

Wij hebben het KWH Huurlabel

De onderdelen die gemeten worden in het KWH Huurlabel zijn: Corporatie bezoeken, Corporatie bellen, Woning zoeken, Woning betrekken, Woning veranderen, Huur betalen, Reparatie uitvoeren, Woning onderhouden, Klachten afhandelen, Woning verlaten, Dienstverlening rondom de woning.

Visitatie
Visitatie is een onafhankelijk onderzoek door een gecertificeerd bureau naar de volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties van een corporatie. De visitatiecommissie beoordeelt de sturing en uitkomsten op onze gestelde doelen. De commissie onderzoekt breed wat wij voor onze klanten betekenen en hoe wij onze interne en externe belangenhebbenden bij ons beleid betrekken.