Gemeente Wageningen en prestatieafspraken

U bevindt zich hier: HomeOver onsWij werken samenGemeente Wageningen en prestatieafspraken

Deel deze pagina op

Gemeente Wageningen en prestatieafspraken

Onze volkshuisvestelijke opgaven komen grotendeels overeen met die van de gemeente Wageningen. We hebben afspraken gemaakt over deze opgaven en deze vastgelegd in de prestatieafspraken.

Samen voor de stad! Met dit doel hebben we samen met onze huurders en de gemeente Wageningen activiteiten voor 2024 en 2025 (de prestatieafspraken) opgesteld. Eén keer in de 2 jaar kijken we opnieuw naar de afspraken en activiteiten die betrekking hebben op wonen & zorg, betaalbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en het vergroten van het aantal woningen.

Afval en groen
Het grofvuilprobleem en de aanpak voor afvalscheiding verdient speciale aandacht, omdat dit invloed heeft op de leefbaarheid en het aanzicht van buurten en wooncomplexen.

Ook de impact van de verstening van tuinen op het klimaat en de woonomgeving heeft nadrukkelijk de aandacht. Groen heeft veel positieve effecten op de gezondheid en het welzijn van mensen. Het draagt bij aan het verminderen van een te warme omgeving en daarnaast stimuleert het sociaal contact. Daarom is het belangrijk dat we het bestaande groen zo veel mogelijk behouden en als het kan extra groen toevoegen.

Woningnood
Wij zijn ons samen met de gemeente Wageningen bewust van de woningnood. ‘Hiervoor is niet één oplossing voor handen. We zetten in op meerdere maatregelen die meer mensen uit Wageningen aan een woning moeten helpen’. Wethouder Anne Janssen licht verder toe:  ‘Met de huidige woningnood is het nodig om extra sociale huurwoningen bij te bouwen. Met deze afspraken zorgen we ervoor dat meer mensen in Wageningen een betaalbaar huis kunnen krijgen’.
Onze bestuurder sluit zich aan bij de woorden van de wethouder. “ Wij willen inzetten op extra woningen, minstens 175 tot en met 2025 en minstens 400 van 2025 tot en met 2030. Dat is belangrijk omdat er ook in Wageningen een wooncrisis is. We hebben hiervoor locaties nodig om te bouwen en gaan ook zelf aan de slag door op zoek te gaan naar creatieve oplossingen. Daarnaast zetten we in op doorstroming. Deze prestatieafspraken laten zien dat we dat niet alleen doen, maar samen met de gemeente en onze huurders”.

Met dank aan de huurders
Deze prestatieafspraken zijn weer tot stand gekomen door de samenwerking met betrokken huurders. Wij en de gemeente zijn de huurders erg dankbaar voor deze betrokkenheid en inzet.

Wilt u ook een bijdrage leveren aan één van de onderwerpen? Houdt dan goed onze nieuwsbrief en agenda op internet in de gaten. Graag zien we u op één van de volgende themabijeenkomsten.


 

Zie ook