Rapport (maatschappelijke) visitatie 2019-2022

U bevindt zich hier: HomeOver onsNieuws2024Rapport (maatschappelijke) visitatie 2019-2022

Deel deze pagina op

Rapport (maatschappelijke) visitatie 2019-2022

20 februari 2024

Iedere vier jaar vragen we onze huurders, de Participatiecommissie, de gemeente Wageningen, onze netwerkpartners wat ze van ons vinden door middel van een maatschappelijke visitatie. De maatschappelijke visitatie is een belangrijk instrument om de maatschappelijke waarde van een woningcorporatie zichtbaar en bespreekbaar te maken. Het is een vorm van verantwoording naar onze belanghebbenden over onze maatschappelijke prestaties en bedoeld om daarvan - met elkaar - te leren. In 2023 hebben wij ons laten visiteren door visitatiebureau Procorp over de jaren 2019 tot en met 2022.

visitatieonderzoek

Trots!
In het bijzonder trots zijn we trots op alle collega’s die er de afgelopen jaren met volle inzet en betrokkenheid voor zorgden dat we mooie resultaten behaalden tijdens de visitatie. Ook al waren het zeker geen gemakkelijke jaren: onze huurders en wij hadden te maken met een corona-, energie-, klimaat- en economische crisis. Voor de Woningstichting volgde daarop nog de digitale aanval, waarna wij min of meer noodgedwongen onze hele bedrijfsvoering opnieuw op moesten bouwen. Dat was niet eenvoudig. Toch hebben we ondanks deze omstandigheden mooie stappen gezet. Dat resulteert nu ook in een goed en positief oordeel op onze maatschappelijke prestaties door onze belanghouders (huurders en gemeente) en netwerkpartners. Op alle onderdelen scoort de Woningstichting ‘naar behoren’: we leveren als corporatie de prestaties die van ons mogen worden verwacht. Dat is een mooie kwalificatie en mede te danken aan de grote inspanningen van de medewerkers en onze netwerkpartners

Visitatierapport
Samen met onze huurders, de gemeente en netwerkpartners kunnen wij onze missie ‘Samen thuis in de buurt’ waarmaken! Wilt u een beeld krijgen van de resultaten van het onderzoek? Klik hier voor het visitatierapport en onze bestuurlijke reactie.