Raad van Commissarissen

U bevindt zich hier: HomeOver onsOnze organisatieRaad van Commissarissen

Deel deze pagina op

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Woningstichting en haar dochteronderneming Ecovallei B.V.

De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf leden en is als volgt samengesteld:

Naam, functie en profiel/deskundigheid Geboortedatum Eerste benoeming  Aftredend    
De heer drs. S. Gerritsen, voorzitter, Governance 21-05-1956 01-11-2018 31-10-2022
Mevrouw ir. M.A.J. van Schaijik, lid, Bedrijfskundig / Organisatorisch 06-10-1950 06-12-2012 05-12-2020
De heer C.P.J.M. de Waal RC RB MBA, lid, Financiën & Controle 29-02-1960 02-07-2014 01-07-2022
Mevrouw drs. A.M.G. Dijcks, lid, Volkshuisvesting 25-03-1960 17-05-2018 16-05-2022
De heer dr. ir. drs. R.T. van Houten MPM, lid,
Duurzaamheid & Sociale innovatie
23-08-1967 01-05-2019 30-04-2023

Herbenoembaar
Mevrouw Dijcks, de heer Gerritsen en de heer Van Houten zijn herbenoembaar. 

Bindende voordracht huurders
Mevrouw Van Schaijik en mevrouw Dijcks zijn beiden benoemd op bindende voordracht van de huurders.

Beroep en relevante nevenfuncties
De heer Gerritsen is directeur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.

Mevrouw Van Schaijik was tot 1 januari 2015 directielid van Sensoor Telefonische Hulpdienst en chat in Gelderland. Haar nevenfuncties zijn: lid Raad van Toezicht Attent Zorg en Behandeling op voordracht van de Centrale Cliëntenraad, sinds 2013 landelijk voorzitter van het Katholiek Vrouwen Dispuut, sinds 1 januari 2015 bestuurslid van Sobrietas, tot 1 juli 2015 lid Bezwarenadviescommissie urgenties Gemeente Barneveld, eveneens tot 1 juli 2015 bestuurslid Parochiële Caritas Z. Titus Brandsma Parochie en sinds 2000 parochiële voorganger bij weekendvieringen, in verpleeghuis, bij uitvaarten en crematies.

De heer De Waal is werkzaam als lid van het College van Bestuur van de Universiteit voor Humanistiek, lid van de directie van het ROC Leiden in Leiden in de functie van directeur Bedrijfsvoering a.i.. Zijn nevenfuncties zijn: lid Raad van Toezicht en voorzitter Auditcommissie Scholengroep Rijk van Nijmegen, lid Raad van Advies van de stichtingen Zienn en Kopland en hij is eigenaar van het organisatieadviesbureau Ywyly.

Mevrouw Dijcks is werkzaam als interim manager bij woningcorporatie De Woonplaats. Haar nevenfunctie is lid Raad van Toezicht Stichting Aveleijn.

De heer Van Houten is werkzaam als directeur Stichting Waternet in Amsterdam. Uit hoofde van die functie is hij tevens president-directeur Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland in Velserbroek en lid bestuur RIWA-Rijn (vereniging rivierwaterbedrijven Rijn). Zijn nevenfunctie is voorzitter bestuur van de Stichting Lettinga in Wageningen.

Datum laatste wijziging: 1 mei 2019