Raad van Commissarissen

U bevindt zich hier: HomeOver onsOnze organisatie Raad van Commissarissen

Deel deze pagina op

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Woningstichting en haar dochteronderneming Ecovallei B.V.

Van links naar rechts: de heer Gerritsen, de heer Jorna, mevrouw Dijcks, de heer Van Houten en mevrouw Beentjes.

Van links naar rechts: de heer Gerritsen, de heer Jorna, mevrouw Dijcks, de heer Van Houten en mevrouw Beentjes.

De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf leden en is als volgt samengesteld:

Naam, functie en profiel/deskundigheid Geboortedatum Eerste benoeming Aftredend   
De heer drs. S. Gerritsen, voorzitter, Governance 21-05-1956 01-11-2018 31-10-2026
Mevrouw drs. A.M.G. Dijcks, lid, Volkshuisvesting, lid Auditcommissie 25-03-1960 17-05-2018 16-05-2026
De heer dr. ir. drs. R.T. van Houten MPM, lid,
Duurzaamheid & Sociale innovatie
23-08-1967 01-05-2019 30-04-2027
Mevrouw drs. C.A.M. Beentjes MBA, lid,
Maatschappij, Governance en Sociaal Domein
10-05-1968 06-12-2020 05-12-2024
De heer J.D. Jorna MSc, RA, voorzitter Auditcommissie, Financiën 17-07-1983 02-07-2022 01-07-2026

Herbenoembaar
De heer Jorna en mevrouw Beentjes zijn herbenoembaar. 

Bindende voordracht huurders
Mevrouw Dijcks en mevrouw Beentjes zijn beiden benoemd op bindende voordracht van de huurders.

Beroep en relevante nevenfuncties
De heer Gerritsen was tot 1 oktober 2023 interim-lid van de Raad van Bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Zijn nevenfuncties zijn lid RvC van de Huisartsen Utrecht Stad (HUS) in Utrecht en vanaf 1 juli 2023 voorzitter van de Stuurgroep Medicatieoverdracht in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Mevrouw Dijcks was tot 1 oktober 2020 werkzaam als (interim) manager bij woningcorporatie De Woonplaats. Haar nevenfunctie is lid van de Auditcommissie.

De heer Van Houten is werkzaam als directeur Strategie en Ontwikkeling bij Waternet in Amsterdam. Uit hoofde van die functie is hij tevens president-directeur Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland in Velserbroek. Zijn nevenfunctie is voorzitter bestuur van de Stichting Lettinga in Wageningen.

Mevrouw Beentjes is voorzitter College van Bestuur van het Grafisch Lyceum Utrecht. Haar nevenfuncties zijn: lid Raad van Toezicht CNS Ede, lid Raad van Toezicht CVO AV, voorzitter bestuur Nederlandse Vereniging van Vakscholen.

De heer Jorna is werkzaam als Manager Business control bij TAUW Group B.V. in Deventer. Zijn nevenfuncties zijn: lid van de Raad van Commissarissen (en tevens voorzitter Auditcommissie) van Stichting Wonion in Ulft.