Selectie- en Remuneratiecommissie

U bevindt zich hier: HomeOver onsOnze organisatie Raad van Commissarissen Selectie- en Remuneratiecommissie

Deel deze pagina op

Selectie- en Remuneratiecommissie

De Selectie- en Remuneratiecommissie is een vaste voorbereidingscommissie van de Raad van Commissarissen.

Reglement Selectie- en Remuneratiecommissie
De rol, taak, verantwoordelijkheid en samenstelling van deze commissie is omschreven in ons reglement van de Selectie- en Remuneratiecommissie.

Samenstelling en rooster van aftreden

Naam Functie Datum benoeming Aftredend
De heer R.T. van Houten

Vast lid en Voorzitter

09-05-2019 30-04-2027
De heer S. Gerritsen Vast lid

01-11-2018

31-10-2026
Mevrouw C.A.M. Beentjes Vast lid 06-12-2020 05-12-2024
 


Hoofdlijnen remuneratierapport 2022
De Woningstichting kiest voor zorgvuldige en optimaal transparante invulling van de beloning van bestuur en Raad van Commissarissen (RvC) binnen de geldende wet- en regelgeving (zoals Wet Normering Topinkomens en de door de VTW vastgestelde bindende beroepsregel), de statuten en haar Reglement Raad van Commissarissen en Reglement Selectie- en Remuneratiecommissie.
In het verslag van de RvC, onderdeel van het jaarverslag 2022 van de Woningstichting, zijn de hoofdlijnen van het remuneratierapport 2022 opgenomen. De feitelijke honorering van de Directeur/Bestuurder staat weergegeven in de jaarrekening 2022.