Energieplafond

U bevindt zich hier: HomeIk ben huurder Ik woon op kamers of in een woongroep (onzelfstandige woning). Wat betekent dit voor mij?

Deel deze pagina op

Energieplafond

U krijgt een lager bedrag omdat het verbruik van één kamer lager is dan het verbruik van een hele woning. Wat wij gaan verrekenen met uw voorschotbedrag.

 • Ik ga niet akkoord met dit voorstel. Wat gebeurt er dan?

  Dan behoudt u uw huidige voorschotbedrag. We wijzen u er dan wel op dat het risico is dat u moet bijbetalen bij de afrekening.  

 • Waarom is de gasprijs zo hoog?

  De gasprijs is opgebouwd uit verschillende onderdelen. De prijs van het gas is enorm gestegen doordat Nederland onder andere geen Russisch gas meer inkoopt, maar ook andere factoren spelen een rol. Zoals de droogte van de zomer, dat zorgde voor recordprijzen voor kolen en een daling van de productie van waterkrachtcentrales.

  Daarnaast is de BTW is van 9% naar 21% gestegen, de energiebelasting is verhoogd en de transporttarieven zijn gestegen.

 • Waar kan ik zien hoeveel ik verbruikt heb aan gas en elektra?

  U kunt dit zien op uw eindafrekening van 2020. De afrekening over 2021 vind voor de zomer plaats.

 • Ik kan het nu al niet betalen wat moet ik straks doen?

  Dat is ontzettend vervelend. Bent u bekend met de acties vanuit de gemeente? Via de website  www.wageningenbespaart.nl kunt u zien welke energie bespaar opties er zijn waar u gebruik van kunt maken. Kijk ook eens op onze website we hebben een speciale energiepagina waar u alle info kunt vinden over besparen en toeslagen waar u misschien wel recht op heeft.

 • In mijn servicekosten betaal ik ook een voorschot voor gas en stroom voor de algemene ruimtes in mijn woongebouw. Geld het prijsplafond dan ook?

  Nee, het prijsplafond geldt alleen voor uw eigen verbruik. Kosten voor bijvoorbeeld verlichting in het trappenhuis vallen hier niet onder. 

 • Ik huur een parkeergarage of parkeerplek in een garage en betaal een voorschot voor stroom. Geldt het prijsplafond dan ook?

  Nee, het prijsplafond is alleen voor uw eigen verbruik. Kosten voor bijvoorbeeld verlichting in garages vallen hier niet onder.

 • Is het voorschot dat ik nu betaal voor stroom en/of gas in de algemene ruimtes van mijn woongebouw of parkeergarage wel voldoende?

  Dit controleren we bij de jaarlijkse afrekening van de servicekosten. Dan vergelijken we de werkelijk gemaakte kosten met de betaalde voorschotten. Verwachten wij dat het voorschot aangepast moet worden voor het komende jaar, nemen we dat mee in de voorschotbepaling van de servicekosten en informeren wij u hierover bij de jaarafrekening.

 • Hoe hoog is de prijsstijging voor mij?

  Wij hebben de verhoging gebaseerd op uw verbruik in het jaar 2021. Voor het berekenen van het nieuwe voorschot is rekening gehouden met de tegemoetkoming blokverwarming en de doorbelaste voorschotten januari en februari 2023.

 • Waarom moet ik 200% meer betalen?

  De berekening van het nieuwe voorschot bedrag is als volgt:

   Afrekening 2021 X verhoging 2022 (37%) X verhoging 2023 (175%) – vergoeding Rijk (€1063,21) –voorschot jan/feb = jaarbedrag / 10 maanden

  Dat betekent een stijging van 37% over 2022 plus een stijging van 175% over 2023.

 • Waarom krijgen nieuwe huurders maar een verhoging van 65%?

  Nieuwe huurders krijgen een verhoging van 65% omdat zij nog geen stookkostenafrekening over een heel jaar hebben ontvangen. Daarnaast is het component stookkosten in het contract al op het prijsniveau van 2022. Het voorschot wordt nu verhoogd naar het prijspeil van 2023 en is gebaseerd op de gemiddelde prijsstijging van 65%.

 • Heeft het verhogen van het voorschotbedrag gevolgen voor mijn huurtoeslag?

  Nee. Voor de huurtoeslag geeft u uw kale huur (ook wel netto huur) door. De servicekosten worden hier niet in meegerekend. De voorschotbedragen voor stook- en servicekosten voor in uw woning tellen niet mee voor de kale huur die u moet opgeven voor de huurtoeslag.

  Er zijn 4 soorten servicekosten, die wel in de Huurtoeslag worden meegenomen, maar dat betreffen gemeenschappelijke, zoals schoonmaak, Huismeester, gemeenschappelijk elektra (zoals lift) en dergelijke. 

 • Wat is de Regeling tijdelijke tegemoetkoming blokverwarming

  Op 18 januari heeft minister Jetten bekend gemaakt dat huurders met blokverwarming, onzelfstandige woonruimte of woningen die samen een gas aansluiting delen een vast bedrag krijgen op de stijgende energiekosten voor het eigen verbruik. Dit bedrag staat los van uw verbruik of huishoudgrote. Met dit bedrag wil de overheid huishoudens met blokverwarming hetzelfde voordeel bieden als huishoudens met een eigen aansluiting. Wij krijgen dit bedrag in de vorm van een subsidie van de overheid en verrekenen dit met uw nieuwe voorschot.

 • Kan ik de €1063,21 op mijn rekening gestort krijgen?

  Nee, als eigenaar van de aansluiting vragen wij de subsidie aan. Dit bedrag kan alleen worden verrekend met uw voorschot en kan niet aan u worden uitgekeerd.

 • Is de tegemoetkoming blokverwarming verrekend in mijn voorschot wat ik nu betaal?

  Ja, dit bedrag is verrekend met uw voorschotbedrag voor stookkosten. Heeft u geen stookkostenafrekening over een heel jaar ontvangen, dan is uw voorschot gebaseerd op de gemiddelde prijsstijging van 65% en hiermee verhoogd.

  Heeft u wel een stookkostenafrekening gehad over een heel jaar, dan is de prijsstijging van 2023, 175% hiermee verrekend. Dit betekent voor u dat uw maandelijkse bedrag omhoog gaat, maar minder hoog wordt doordat de tegemoetkoming hier nog vanaf is gehaald.

 • Wat was de gasprijs in 2022 en nu in 2023?

  De gasprijs bestaat uit meerdere componenten. De gasprijs die aan u wordt doorberekend is €2,42. Dat is inclusief 21% BTW, energiebelasting en transporttarieven. In 2022 was de gasprijs €1,03 voor het eerste halfjaar, daarna is de BTW verlaagd en is het €0,93. die aan u is doorberekend.

 • Waar kopen jullie energie in?

  Wij kopen al heel wat jaren onze energie in bij Aenergie. Ruim 30% van de woningcorporaties zijn bij hen aangesloten.

 • Wat is Aenergie?

  Aenergie is een inkoopcollectief voor woningcorporaties, zorginstellingen en VVE's om elektriciteit en gas in te kopen op de energiemarkt tegen voordelige tarieven en gunstige voorwaarden. Daarmee wordt ongeveer 20% bespaard op de energiekosten wat voordeliger is voor uw afrekening.

 • Hoe lang loopt het contract bij Aenergie?

  Wij sluiten steeds een jaarcontract af, omdat we geen risico’s willen nemen met het geld van onze huurders door het contract langer vast te zetten. Aenergie koopt verspreid over het voorliggende jaar de energie in. Hiermee liggen de tarieven lager dan de tarieven van de grote energieleveranciers.

 • Hoe verlopen de onderhandelingen met Aenergie?

  Er zijn geen onderhandelingen met Aenergie. Geregeld voert Aenergie een inschrijving uit. Doel van de inschrijving is het afsluiten van een overeenkomst tussen één of meerdere partijen voor de collectieve energie-inkoop waarvan de  deelnemers gebruik kunnen maken. Op dit moment is de geselecteerde leverancier ENGIE. ENGIE is één van de grootste nutsbedrijven ter wereld, het hoofdkantoor zit in Parijs en het Nederlandse hoofdkantoor is gevestigd in Zwolle.

 • De gasprijs is aan het dalen. Gaan wij straks dan ook minder te betalen?

  Het gas wordt verspreid over het jaar ingekocht, een deel is nu al ingekocht tegen het lagere tarief.
  Afhankelijk van de ontwikkelingen die in de loop van 2023 van invloed zijn op de gasprijzen betaalt u in 2024 meer of minder.

 • Hoe is de gasprijs tot stand gekomen?

  Doordat op verschillende momenten in 2022 het gas gezamenlijk is ingekocht.

 • Hoe vindt op 1 juli de verrekening van de stookkosten plaats?

  De verrekening vindt plaats zoals altijd op basis van verbruik en de kosten hiervoor en wat u al betaald heeft aan voorschotbedragen. Dus mocht het zo zijn dat u minder verbruik kosten heeft dan dat u aan voorschotbedragen heeft betaald  kan het zijn dat u geld terugkrijgt. Het kan ook zijn dat u meer heeft verbruikt dan betaald, dan moet u helaas bijbetalen.

 • Verplichten jullie op 1 juli dat ik het nieuwe voorschot moet betalen?

  Ja het is verplicht. Dit zal waarschijnlijk maar in enkele gevallen plaatsvinden omdat we in maart al het voorschotbedrag hebben verhoogd.

 • Ik ben niet eens met het voorschot. Wat kan ik doen?

  U kunt via bijgaande formulier downloaden om in te vullen. Dit formulier kunt u mailen naar info@dewoningstichting.nl, per post verzenden naar antwoordnummer 102, 6700 VB Wageningen (geen postzegel nodig) of afgeven aan de balie op ons kantoor.

 • Ik wil mijn verbruik kunnen zien. Hoe doe ik dat?

  Binnenkort ontvangt u van ons meer informatie over de ista webportal en de app. U kunt in deze webportal of de app uw verbruik van de verwarming en/of warm water zien. Dit verbruik kunt u vergelijken met uw verbruik in de vorige afrekenperiode en met het gemiddelde verbruik in het gebouw waarin u woont.

 • Hoe wordt het voorschot bepaald?

  Wij hebben de verhoging gebaseerd op uw verbruik in het jaar 2021. Voor het berekenen van het nieuwe voorschot is rekening gehouden met de tegemoetkoming blokverwarming en de doorbelaste voorschotten januari en februari 2023. Heeft u nog geen stookkostenafrekening over een heel jaar ontvangen, dan is uw voorschot gebaseerd op de gemiddelde prijsstijging van 65% en hiermee verhoogd.

 • Ik wil energie besparen maar hoe doe ik dat?

  Samen met de gemeente Wageningen helpen wij u daar graag mee. Er zijn verschillende acties opgezet om u hierbij te ondersteunen. Zo komen de Tochtbuster graag bij u langs om bijvoorbeeld tochtstrips te plaatsen en u een warmte kussen te geven. Voor meer informatie ga naar www.wageningenbespaart.nl of ga naar onze speciale energiepagina.

 • Ik durf niet meer te stoken en heb nu last van schimmel in huis.

  Een van onze energiecoaches kan bij u langs komen om de schimmel te beoordelen en u tips te geven om schimmelvorming tegen te gaan. Belt u dan met 0800 – 0317, keuze 1 en 4, en vraag naar de energiecoach.

 • Ik verbruik bijna niets, maar heb toch een hoog voorschot. Dat kan toch niet?

  Het voorschot is gebaseerd op uw verbruik in het jaar 2021. Heeft u nog geen stookkostenafrekening over een heel jaar ontvangen, dan is uw voorschot gebaseerd op de gemiddelde prijsstijging van 65% en hiermee verhoogd. Daarnaast kan het zijn dat de kosten van uw afrekening  ook uit het verwarmen van het water bestaat en een deel vaste kosten om de warmte door de leidingen te laten gaan.

 • Ik kook elektrisch, maar betaal wel een voorschot voor kookgas. Waarom is dat?

  Voor uw woongebouw is een collectieve aansluiting voor het gas aangelegd. Deze blijft bestaan, daardoor blijft u een deel van dit vastrecht betalen.