Kunt u deze nieuwsbrief niet lezen klik dan hier

logo de Woningstichting
Maart 2024

Camera's, wat mag wel en wat mag niet?

Camera’s aan huis of cameradeurbellen komen steeds vaker voor. Maar wat zijn nu de eisen vanuit de wetgeving en onder welke voorwaarden mag een u camera’s ophangen? U mag een camera richten op uw eigen erf of voordeur voor de bescherming van uw eigendommen of het voorkomen van inbraak. Hierbij mag u geen inbreuk maken op de privacy van anderen, zoals omwonenden. Dit betekent dat de camera niet de openbare ruimte mag filmen. Plaatst u een camera? Dan is het van belang om dit aan te geven. Dit kan door een sticker of een waarschuwingsbord. Klik op 'Lees verder' voor meer info over de voorwaarden volgens de AVG en de Autoriteit Persoonsgegevens. Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de voorwaarden.

Lees verder

Huishoudverklaring opvragen Belastingdienst

De Woningstichting heeft huishoudverklaringen opgevraagd bij de Belastingdienst. Met de huishoudverklaring bekijken wij of u een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgt of niet. De Belastingdienst stuurt u ook een huishoudverklaring. Meer info? Klik op 'Lees verder'.

Lees verder
Energietoeslag 2023 aanvragen

Energietoeslag 2023 aanvragen

Huishoudens met een laag inkomen krijgen van de overheid een extra bedrag voor de hoge kosten van de energierekening. De energietoeslag in Wageningen is in het jaar 2023 eenmalig €800 per huishouden. De betaling verloopt via de gemeente Wageningen. Huishoudens met een laag inkomen die bekend zijn bij de gemeente en voldoen aan de voorwaarden, kregen de toeslag automatisch uitbetaald in december 2023. Heeft u een laag inkomen en voldoet u aan de voorwaarden? En heeft u de toeslag niet automatisch ontvangen? Vraag dan de energietoeslag aan via de website van gemeente Wageningen via de zoekterm 'energietoeslag'. Aanvragen kan tot en met 30 juni 2024.

Zonnepanelen plaatsen of spouwmuur isoleren? Wetgeving Natuurbescherming maakt dit lastiger

Wilt u als individuele huurder zonnepanelen laten plaatsen of uw spouwmuur laten isoleren? Helaas gaat dit iets lastiger vanwege de Wet Natuurbescherming. Deze wet geeft vogels de gelegenheid om ongestoord te kunnen broeden en vleermuizen niet te storen. Voor zonnepanelen betekent dit dat het plaatsen hiervan niet meer mogelijk is van 1 maart tot en met eind oktober. U kunt natuurlijk wel alvast een aanvraag doen. Dan kunnen we de voorbereidingen opstarten en plaatsen we na het broedseizoen.Voor spouwmuurisolatie geldt dat het niet meer mogelijk is om deze individueel aan te vragen. Voor meer info hierover klik op 'Lees verder'.

Lees verder

Het schilderseizoen is begonnen!

Deze maand zijn we begonnen met het planmatig schilderwerk bij de Eikendwarsstraat. Er staan weer veel woningen op de planning dit jaar maar liefst 311. Niet alleen huizen maar ook bergingen, garages en flats. Voor goed onderhoud schilderen we woningen, bergingen en garages ongeveer om de 6 jaar en appartement om de 8 jaar.

visitatieonderzoek

Trots op resultaten visitatierapport 2019-2022

Iedere vier jaar vragen we onze huurders, de Participatiecommissie, de gemeente Wageningen en onze netwerkpartners wat ze van ons vinden door middel van een maatschappelijke visitatie. Dit is een belangrijk instrument om de maatschappelijke waarde van een woningcorporatie zichtbaar en bespreekbaar te maken. Het is een vorm van verantwoording naar onze belanghebbenden over onze maatschappelijke prestaties en bedoeld om daarvan, met elkaar, te leren. In 2023 hebben wij ons laten visiteren over 2019 tot en met 2022. Meer info? Klik op 'Lees verder'.

Lees verder