digitale aanval op systeem van de Woningstichting

U bevindt zich hier: HomeIk ben huurder digitale aanval op systeem van de Woningstichting

Deel deze pagina op

digitale aanval op systeem van de Woningstichting

We verzamelen hier antwoorden op verschillende vragen over de digitale aanval op systeem van de Woningstichting

 • Wat is er precies gebeurd?

  Wij ontdekten dat er op zondag 28 maart 2022 een aanval is geweest op het datacentrum van de externe partij. Daar hebben wij gegevens opgeslagen, uiteraard ook van huurders. Inmiddels blijkt dat deze gegevens door de aanvallers zijn ingezien of opgeslagen.

 • Zijn er gegevens gedeeld of openbaar gemaakt en zo ja, om welke gegevens gaat het?

  De Woningstichting vindt het belangrijk om betrokkenen zoveel mogelijk persoonlijk te informeren. Uit onderzoek is gebleken dat het rechtstreeks informeren van alle betrokkenen niet haalbaar is en veel tijd zal kosten. Het persoonlijk informeren van iedere persoon die getroffen is, staat niet in verhouding met de inzet van ons als woningcorporatie om te achterhalen van wie welke informatie mogelijk gelekt is.

  In de wet staat een uitzondering op het rechtstreeks informeren (artikel 34, derde lid, aanhef een onder c, AVG). Dat is niet verplicht als dit een onevenredige inspanning zou vergen. 

 • Is dit een datalek?

  Uit onderzoek blijkt dat persoonsgegevens van huurders, medewerkers en relaties (deels) zijn ingezien of opgeslagen door de daders. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres, geboortedatum, BSN-nummer en bankrekeningnummer. De digitale aanval is aangemerkt als een datalek. 

  We hebben direct maatregelen genomen om de systemen en gegevens veilig te stellen. De beveiliging is op een hoger niveau ingericht om herhaling te voorkomen. We hebben melding gedaan van het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook hebben we aangifte bij de politie gedaan.  

 • Welke persoonsgegevens zijn gevoelig?

  Alle persoonlijke gegevens die ergens staan opgeslagen zijn gevoelig om gelekt te worden. Dat kan dus gaan om Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, paspoortnummer, wachtwoorden, bankgegevens, inkomensgegevens. De Woningstichting slaat alleen gegevens van huurders op die nodig zijn voor onze dienstverlening aan hen.  

  In onze Privacyverklaring staat welke gegevens wij van u opslaan.

 • Als iemand mijn gegevens heeft ingezien of opgeslagen, moet ik mij dan zorgen maken?

  Ook in dit geval is er niet direct reden tot zorg. Zonder een combinatie van gegevens kan er niet veel gebeuren. Zo moet u bij digitaal bankieren altijd uw pincode gebruiken.

  Voor de zekerheid vragen wij u om de komende tijd extra goed op te letten. Het kan zijn dat daders proberen om meer persoonlijke gegevens van u te verkrijgen, zoals wachtwoorden of pincodes. Bijvoorbeeld door valse e-mails of sms-berichten aan u te versturen. Of door valse telefoongesprekken met u te voeren. Let altijd goed op of het e-mailadres van de afzender klopt. En of u het telefoonnummer kent. Hier vindt u tips over hoe u kunt voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van uw gegevens.

 • Ik ontvang vreemde sms'jes, e-mails of telefoontjes. Wat moet ik doen?

  Vervelend dat u ongewenste gesprekken of berichten ontvangt. Uw melding kan 'phishing’ via telefoon, sms, e-mail of whatsapp zijn. Open daarom nooit links die u niet vertrouwt. Kent u een (vaak buitenlands) telefoonnummer niet? Neem dan niet op. U kunt telefoonnummers eventueel ook blokkeren. Bekijk deze infographic voor tips en adviezen.

 • Moet ik mijn wachtwoord aanpassen?

  De Woningstichting slaat géén wachtwoorden van u op. Maar het is altijd verstandig om een aantal keer per jaar uw wachtwoorden zelf aan te passen. En niet overal hetzelfde wachtwoord voor te gebruiken.

 • Ik denk dat ik slachtoffer ben van internetfraude. Wat moet ik doen?

  Heeft u een valse e-mail en per ongeluk op een link geklikt? Of heeft u een vals telefoontje ontvangen en aan de telefoon informatie gegeven zoals bijvoorbeeld uw pincode, wachtwoord en/of BSN-nummer? Dan bent u mogelijk slachtoffer van internetfraude. Meld dit altijd direct bij de fraudehelpdesk! Telefoon: 088 - 7867372 website: www.fraudehelpdesk.nl

 • Is het nu wel veilig om de huur naar de Woningstichting over te maken?

  Ja, u kunt de huur gewoon overmaken. Dit gebeurt namelijk via een banktransactie, en dat is geen systeem van de Woningstichting. Ons banknummer is ook niet veranderd.

 • Wat doet de Woningstichting om mijn gegevens te beschermen?

  Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Wij houden ons aan de regels van de AVG en gebruiken uw gegevens alleen als het echt nodig is voor onze dienstverlening aan u.

 • Wat staat er in de privacyverklaring van de Woningstichting?

  In de Privacyverklaring staat onder andere welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe en waarom we dat doen. Ook staan hierin afspraken over hoe lang we persoonlijke gegevens bewaren en met wie we de gegevens delen. Lees hier onze Privacyverklaring.