Bewoners betrokken bij evaluatie huurbeleid en jaarlijkse huurverhoging

U bevindt zich hier: HomeOver onsNieuws2017 Bewoners betrokken bij evaluatie huurbeleid en jaarlijkse huurverhoging

Deel deze pagina op

Bewoners betrokken bij evaluatie huurbeleid en jaarlijkse huurverhoging

17 februari 2017

Bij het maken van prestatieafspraken met de gemeente zijn bewoners betrokken, zij denken en adviseren mee over deze afspraken. In dit traject is ook ons huurbeleid en de jaarlijkse huurverhoging besproken. Op maandag 13 februari hebben we met 15 bewonerscommissieleden gekeken naar de effecten van het nieuwe huurbeleid.

Overleg met huurders

De belangrijkste ontwikkelingen die we zien in 2016 zijn:
• Het aantal actief woningzoekenden in de regio neemt toe.
• Er worden meer woningen aangeboden.
• Het gemiddeld aantal reacties per woning neemt af.
• Wachttijden en zoektijden nemen we af.
• De totale slaagkans neemt toe van 10% naar 13%.
De belangrijkste conclusie uit het nieuwe huurbeleid
We concluderen dat toename van het aantal verhuringen en de doorstroming, positief is voor de (sociale) huurwoningmarkt in Wageningen. Uit de cijfers blijkt dat de maatregelen in ons huurbeleid bijdragen aan ons doel, namelijk gelijke kansen op een passende woning voor iedere woningzoekende.

Jaarlijkse huurverhoging
Na het bespreken van het huurbeleid is de voorgestelde jaarlijkse huurverhoging toegelicht. De bewonerscommissieleden gaan het voorstel met een onafhankelijk adviseur bekijken en hebben zes weken de tijd om een advies te geven. Dit advies bespreken we gezamenlijk waarna we de definitieve huurverhoging kunnen vaststellen.