Woondeal Foodvalley: 25.000 woningen, 30% sociaal

U bevindt zich hier: HomeOver onsNieuws2023 Woondeal Foodvalley: 25.000 woningen, 30% sociaal

Deel deze pagina op

Woondeal Foodvalley: 25.000 woningen, 30% sociaal

09 maart 2023

Wethouders van de Foodvalley-gemeenten en gedeputeerden van de provincies Gelderland en Utrecht tekenden woensdag 8 maart met minister Hugo de Jonge de Woondeal Regio Foodvalley. Hierin staan afspraken over de bouw van 25.000 nieuwe woningen tot en met 2030. De woningcorporaties in de Foodvalley reikten een ondersteuningsverklaring uit. Zij willen 30% van die regionale woningbouwopgave voor hun rekening nemen.

Woondeal Foodvalley

Tot en met 2030 wil het kabinet 900.000 nieuwe woningen bouwen, waarvan twee derde in het betaalbare segment. Het Rijk, de provincies, regio’s en gemeenten hebben hierover afspraken gemaakt in zogenoemde woondeals.

Regionaal bod
In de Woondeal Regio Foodvalley gaat het onder andere over de bouw van 25.000 nieuwe woningen tot en met 2030. Dit sluit aan op de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley. En ook op het regionale bod dat de woningcorporaties in de Foodvalley in september 2022 deden aan hun colleges van B&W. Zij willen 12.000 woningen en 1.200 studenteneenheden realiseren tussen 2022 en 2040.

Corporaties in de startblokken
De woningcorporaties in de Foodvalley staan dan ook achter de Woondeal. “In onze begrotingen houden we al rekening met de bouw van ruim 8500 woningen tot 2030”, schrijven zij in een ondersteuningsverklaring. Dat is ongeveer 30% van het totaal aantal huizen dat in de Foodvalley moet worden gebouwd.

Nieuwe vormen van regionale samenwerking
In hun verklaring stellen de corporaties dat de woondeal alleen samen en regionaal te realiseren is. “En dat vraagt nieuwe vormen van regionale en intensieve samenwerking”, stellen zij. “De woondeal geeft een goed beeld van het wat. We staan te popelen om samen in het bestuursconvenant het hoe uit te werken”. Marco de Wilde, woordvoerder namens de aangesloten woningcorporaties regio Foodvalley: “De woningnood in onze regio is groot. We kunnen de grote ambitie alleen realiseren als gemeenten en corporaties regionaal samenwerken.”