Geschillenadviescommissie

U bevindt zich hier: HomeIk wil huren of kopenVraag, compliment of klacht Geschillenadviescommissie WERV

Deel deze pagina op

Geschillenadviescommissie

Mocht het zover komen dat u een klacht heeft waar u met ons niet uitkomt, dan kunt u dit voorleggen aan de onafhankelijke Geschillenadviescommissie WERV.

Een klacht die niet goed wordt opgelost, kan een geschil worden. Er is sprake van een geschil, als:

  • wij niet reageren op uw herhaalde verzoeken om een klacht op te lossen; 
  • wij niet al het redelijke doen om uw probleem op te lossen; 
  • u niet tevreden bent over hoe wij uw klacht behandelen.

U kunt uw geschil schriftelijk melden met een brief aan:
Geschillenadviescommissie WERV
P/a Postbus 191
6710 BD  Ede

Schrijf in de brief wat wij  hebben gedaan, of juist niet hebben gedaan, en waarom u hierover een geschil indient. Uit uw brief moet blijken dat uw belangen geschaad zijn.

Klacht verhelpen
U ontvangt binnen één week een ontvangstbevestiging van het door u ingediende geschil. De commissie legt uw geschil aan ons voor. Wij moeten binnen drie weken schriftelijk reageren. Op basis van uw geschil en onze reactie bepaalt de voorzitter van de commissie of uw zaak voor behandeling in aanmerking komt. Vervolgens kiest de commissie een datum waarop u en wij de kwestie mondeling kunnen toelichten. U ontvangt een uitnodiging voor deze hoorzitting.

Gekwalificeerd adviesrecht
Binnen twee weken na de hoorzitting stuurt de Geschillenadviescommissie WERV hun advies naar ons. Wij zijn niet verplicht het advies over te nemen (wij mogen gemotiveerd van het besluit van de commissie afwijken). Binnen twee weken na ontvangst van het advies laten wij de Geschillenadviescommissie schriftelijk weten welk besluit wij hebben genomen. Dit betekent dat u uiterlijk vier weken na de hoorzitting het definitieve besluit ontvangt.

Onafhankelijkheid Geschillenadviescommissie WERV
De Geschillenadviescommissie WERV is het gezamenlijke adres voor geschillen tussen huurders en de zes deelnemende corporaties uit Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal (WERV).
De commissie bestaat uit drie personen: een onafhankelijk voorzitter, een lid dat is voorgedragen door de woningcorporaties en een lid dat is voorgedragen door de huurders.

Hoe de commissie te werk gaat, is vastgelegd in het Reglement inzake de behandeling en afdoening van geschillen tussen bewoners en de deelnemende woningcorporaties in de WERV. Lees voor meer informatie de folder De Geschillenadviescommissie.