Wat zijn de woonwensen in Wageningen? Wij deden onderzoek.

U bevindt zich hier: HomeOver onsNieuws2017 Wat zijn de woonwensen in Wageningen? Wij deden onderzoek.

Deel deze pagina op

Wat zijn de woonwensen in Wageningen? Wij deden onderzoek.

06 december 2017

Afgelopen jaar hebben ruim 700 huurders meegedaan aan ons woonwensenonderzoek. Opvallend is dat de huurders tevreden zijn met de Woningstichting als verhuurder, het fijn vinden om in Wageningen te wonen maar tegelijkertijd geen sterke verbondenheid met hun eigen wijken ervaren. Dat laatste verschilt per buurt.

woonwensenoz

Populaire en minder populaire buurten
Populair zijn de buurten het Centrum, de nieuwbouw van Kortenoord en buurten als Veluvia, Hamelakkers en de Wageningse Berg. Tot de minst populaire buurten behoren de Nude, de Bloemenbuurt, De Buurt en, in iets minder mate de Tarthorst. De overige buurten, Noordwest, de Benedenbuurt, de Weiden en Stegen en de Bovenbuurt laten een mooi evenwicht zien. Redenen om buurten als minder prettig te ervaren zijn, niet verrassend, verkeerslawaai, zwerfvuil, vandalisme/criminaliteit, gedrag van studenten, uitstraling en verpaupering. Ook negatieve berichtgeving draagt bij aan het gevoel in een slechte buurt te wonen. Wat mensen prettig vinden ligt ook voor de hand: rust, nabijheid van voorzieningen, groen, fijne buren en bereikbaarheid.

Vervolg met ‘lokale helden’
Om dieper op de resultaten van het woonwensenonderzoek in te gaan hebben we een werksessie georganiseerd met zogenaamde lokale helden, professionals met ervaring op het vlak van wonen en leven in Wageningen. In deze sessie zijn thema’s als eigenaarschap, participatie, betaalbaarheid, voorzieningen, gedrag en buurtprofilering aan de orde gekomen.Als we de resultaten van deze sessie naast het woonwensenonderzoek leggen, kunnen we het volgende concluderen: de kansen liggen voor het oprapen in het Centrum en Kortenoord en er is is extra aandacht nodig op het sociale en/of fysieke vlak in de minder gewaardeerde wijken: de Bloemenbuurt, De Buurt, De Nude en de Tarthorst.

Workshops in 2018
Het komende jaar gaan we dieper in op de resultaten met onze huurders. In verschillende buurten organiseren we workshops. In de workshops bespreken we nogmaals de resultaten van de enquête en gaan we dieper in op de zaken die in de desbetreffende buurt spelen. Zo bespreken we bijvoorbeeld in de Bloemenbuurt het onderwerp eigenaarschap en participatie – er komen uit deze buurt relatief vaak klachten over verpaupering of zwerfvuil naar voren. In De Buurt spelen gedachten rond wonen en zorg. In de Nude kan het thema op de agenda met als directe aanleiding de verbinding met de nabijgelegen binnenstad. In de Tarthorst ligt het thema kenniswerkers voor de hand omdat er veel kenniswerkers in deze buurt wonen.

Wilt u meer weten?
Klik hier voor de resultaten van het woonwensenonderzoek.