Visitatie: enquêtes en kwestieval

U bevindt zich hier: HomeOver onsNieuws2023 Visitatie: enquêtes en kwestieval

Deel deze pagina op

Visitatie: enquêtes en kwestieval

25 augustus 2023

Volgens de Woningwet zijn woningcorporaties verplicht om eens per vier jaar een visitatie uit te voeren. Een visitatie is een onderzoek door een onafhankelijke commissie en geeft zicht op onze maatschappelijke prestaties. Op dit moment voert visitatiebureau Procorp het onderzoek uit over de periode 2019-2022. Zij onderzoeken hoe de Woningstichting het doet, met wie wij dit doen, wat goed gaat en waar we kunnen verbeteren.

kwestival

Enquête
In juli ontvingen een deel van onze huurders, de gemeente en onze netwerkpartners een digitale enquête over hun mening over en ervaringen met de Woningstichting. De antwoorden blijven anoniem en zijn niet herleidbaar.

De uitkomsten van de enquêtes verwerkt Procorp in het visitatierapport. Het visitatierapport en de bestuurlijke reactie staan in december op onze website. Met de uitkomsten van het onderzoek gaan wij het gesprek voeren met huurders, gemeente en andere netwerkpartners.

Kwestieval
Vrijdag 15 september is er een Kwestieval. Tijdens dit kwestieval praten we op een interactieve manier met huurders, woningzoekenden, gemeente en netwerkpartners over twee thema’s die voor iedereen belangrijk zijn.

  • Thema 1: Meer mensen een thuis: bouwopgave 2030 onder druk.
  • Thema 2: Een fijne buurt: toename kwetsbare huurders.