Kunt u deze nieuwsbrief niet lezen klik dan hier

logo de Woningstichting
Uitnodiging: Doe mee!
uw pc

Uw Participatiecommissie (Pc) nodigt u uit

Deze uitnodiging ontvangt u namens de Pc (de Participatiecommissie). Zij denken mee over zaken die alle huurders aangaan. Dat doen graag samen met u. In deze uitnodiging leest u welke thema's dit seizoen op de planning staan. Bent u geïnteresseerd in (een van) deze thema’s en wilt u hierover 1 á 2 keer meepraten? Meld u zich dan aan bij team wonen: wonen@dewoningstichting.nl of bel 0317 47 16 80. U ontvangt dan een week vooraf de agenda voor de bijeenkomst. We hopen natuurlijk op uw deelname!

Lees verder
doe mee

Maandag 28 januari: Betaalbaarheid &Beschikbaarheid I

Tijdens deze eerste thema-avond bespreken we de woningtoewijzingen van het afgelopen jaar. Aan de orde komen zaken als: - Hoeveel woningen zijn er verhuurd en aan welke doelgroep? - Neemt het aantal (actief) woningzoekenden af of zijn er steeds meer mensen op zoek naar een sociale huurwoning? En wat betekent dit voor de zoek- en wachttijden? Aan de hand van de resultaten bespreken we of het huurbeleid. Ook presenteren we de eerste resultaten van het woonlastenonderzoek. Dit onderzoek laat zien waar we op moeten letten als we woonlasten betaalbaar willen houden.

B&B II

Woensdag 6 februari: Betaalbaarheid & Beschikbaarheid II

Tijdens de tweede avond Betaalbaarheid & Beschikbaarheid kijken we naar de financiële situatie van de Woningstichting. Wat zijn de financiële gevolgen van bepaalde keuzes? Ook kijken we naar onze woningvoorraad. Hoe ziet deze er op dit moment uit, welke ontwikkelingen verwachten wij? Zijn er voldoende woningen of moeten er woning bijkomen voor bepaalde doelgroepen? Ook lichten we deze avond ons voorstel op de huurverhoging toe. Hierover hebben huurders adviesrecht.

Wonen en Zorg

Maandag 18 februari: Wonen & Zorg

Tijdens deze startbijeenkomst gaan we aan de slag om gezamenlijk de kaders van de Visie op Wonen & Zorg vast te stellen. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. de doorstroommogelijkheden voor ouderen, de aansluiting van de WMO en de promotie van het Startpunt. Ook gaat het over begeleiding van personen met verward gedrag en hun omgeving. Na deze eerste bijeenkomst in breed verband, gaan we de visie in een werkgroep met 2 tot 4 huurders, de gemeente en de Woningstichting verder uitwerken.

duurzaam pc

Maandag 4 maart: Duurzaamheid

Op deze avond vertellen we u meer over de warmtevisie van de gemeente Wageningen. We kijken naar de duurzaamheidsopgave van de Woningstichting voor de komende jaren. We horen graag van u welke maatregelen de Woningstichting volgens u zou moet nemen. Als we gaan coachen op energie, zouden we daarmee woonlasten voor een huurder met een minimaal inkomen kunnen verlagen? Een landelijk initiatief laat zien dat dit kan! We bespreken met u hoe we gaan onderzoeken of een dergelijk initiatief ook in Wageningen haalbaar is.

bod op de woonvisie

Maandag 18 maart: Bod op de Woonvisie

We evalueren het Bod op de Woonvisie van 2018 en blikken alvast vooruit naar het komende jaar. Welke resultaten hebben we gehaald, wat kan er beter en welke nieuwe activiteiten moeten een plek krijgen in het Bod van 2019.