Pilot in de wijk: woning als maatschappelijke voorziening

U bevindt zich hier: HomeOver onsNieuws2019 Pilot in de wijk: woning als maatschappelijke voorziening

Deel deze pagina op

Pilot in de wijk: woning als maatschappelijke voorziening

06 februari 2019

De nieuwe wijk Patrimonium is klaar; na een ingrijpende sloop- en nieuwbouwperiode van een aantal jaren wordt er alweer een kleine twee jaar volop gewoond en geleefd. De huizen, de tuinen, de straten, etc. alles is nieuw. Nu de wijk weer gevuld is met nieuwe en oude bewoners, begint het samenleven in de buurt weer. Hoe doe je dat? En hoe maak je er voor iedereen een fijne woonplek van? Om dit goed vorm te geven is het programma ‘inclusieve wijk’ gestart.

Opening W4 jan 2019

De inclusieve wijk
Een inclusieve wijk is een wijk waarin iedereen mee kan doen, gericht op sociale binding en sociale stijging en het verminderen van uitsluiting. Deze pilot richt zich op de behoefte en mogelijke problematiek van de individuele huurder én op de wijk als geheel: samen maken we de buurt!  

Witmondplein 4 is woning én ontmoetingsplek
In het kader van de ‘inclusieve wijk’ is het belangrijk om ook fysiek in de wijk aanwezig te zijn om zo samen met bewoners de leefbaarheid te behouden en vergroten. Hiervoor stelt  de Woningstichting de woning aan het Witmondplein 4 (W4) beschikbaar, voor een proefperiode van een jaar. onze directeur/bestuurder, Annelies Barnard, reageert enthousiast: “Het is mooi dat we op deze manier samen aan leefbaarheid kunnen werken. Dat we met deze woning in Patrimonium een plek voor ontmoeting tussen buurtbewoners realiseren. Waar studenten, ouderen en/of jongeren een samen thuis in de buurt hebben.”
De woning wordt gewoon verhuurd, maar wel met aanvullende voorwaarden. Hierin zijn afspraken gemaakt over het gebruik van de woning. Zo heeft de woonkamer heeft een maatschappelijke functie en wordt gedeeld met de wijk. Hier kunnen bewoners gebruik van maken, gewoon voor een kopje koffie, maar ook om activiteiten te ontwikkelen of zaken als leefbaarheid te bespreken. Er wonen ook twee studenten. Zij zijn wonen in W4 met een maatschappelijke verplichting naar de wijk. Zij zijn hiervoor speciaal geselecteerd en werken mee aan activiteiten in de wijk. De begeleiding wordt geregeld door Solidez.  

Wethouders op bezoek
Op maandag 4 februari namen de wethouders Anne Janssen en Peter de Haan een kijkje in W4. Bewoners, omwonenden en professionals vertelden hoe het is om hier te wonen en de huiskamer te delen met de wijk. Natuurlijk was er ook aandacht voor de activiteiten die er ontwikkeld worden vanuit W4, zoals de koffiekrant, sport- en andere wijkactiviteiten. Maar er is ook wat te doen voor de wethouders. Zij onthullen tijdens een officieel moment het informatiebord bij W4. Dat is ook direct de start van allerlei activiteiten in W4 en de wijk.