Mensen met geldzorgen eerder in beeld door samenwerking

U bevindt zich hier: HomeOver onsNieuws2021 Mensen met geldzorgen eerder in beeld door samenwerking

Deel deze pagina op

Mensen met geldzorgen eerder in beeld door samenwerking

21 april 2021

De Gemeente Wageningen en de Wageningse woningcorporaties Idealis en de Woningstichting, tekenen het convenant ‘Vroegsignalering’. Hiermee zijn bewoners met geldzorgen eerder in beeld en kunnen de samenwerkende organisaties eerder hulp bieden om erger te voorkomen.

Ondertekening vroegsignalering

Samenwerken om betaalachterstanden vroegtijdig te signaleren
Het aantal mensen met geldzorgen of zelfs schulden neemt toe. Idealis en de Woningstichting nemen bij het ontstaan van een huurachterstand zo snel mogelijk contact op met de huurders. Samen kijken we naar een passende oplossing. Zo voorkomt we grotere problemen bij de huurder, blijft de gemiddelde huurachterstand laag en kunnen we huisuitzettingen voorkomen. Vaak hebben mensen niet alleen geldzorgen, maar is er meer aan de hand. Door onze samenwerking kan de gemeente in een vroeg stadium bredere hulp aanbieden. Wethouder Leo Bosland, directeur Bart van As van Idealis en directeur van de Woningstichting Annelies Barnard, ondertekenen op 21 april het convenant voor een goede samenwerking op dit onderwerp. “Als een bewoner de huur of de rekening voor gas, licht of water niet meer kan betalen, dan ontstaan schulden. Die kunnen een grote invloed hebben op iemands leven. Door schaamte vragen mensen geen hulp. Met als gevolg dat schulden nog verder oplopen. Met het convenant vroegsignalering willen we dit voorkomen. We benaderen vanuit Startpunt mensen met betalingsachterstanden en bieden ondersteuning aan op vrijwillige basis. We weten dat mensen hierdoor eerder hulp inroepen en eerder schuldenvrij zijn’’ aldus Leo Bosland. Medewerkers incasso van de organisaties, de woonconsulenten en buurtbeheerders zijn betrokken en weten hoe ze bewoners zo goed en snel mogelijk hulp kunnen bieden.  

Het Startpunt, ook voor problemen bij betalen
Het Startpunt is de centrale plek in Wageningen waar inwoners een hulpvraag kunnen stellen over hun persoonlijke situatie, van wonen en opvoeding tot hulp bij betalingsproblemen. Het Startpunt staat centraal bij het uitvoeren van het convenant ‘Vroegsignalering’. Als  het nodig is, verwijst het Startpunt door naar de juiste partij binnen de schuldhulpverlening.   

Hoe gaat het in zijn werk?
Het is volgens de wet verplicht dat woningcorporaties huurachterstanden die zij niet kunnen incasseren melden bij de gemeente. Omdat de gemeente ook de achterstanden van energieleveranciers en zorgverzekeraars ontvangt, hebben zij al snel een beeld van inwoners met financiële problemen. Inwoners met meer dan één maand betaalachterstand krijgen een uitnodiging om contact op te nemen met het Startpunt. In een brengen we  de financiële situatie in kaart en bieden  direct hulp of verwijzen door naar  de juiste hulp .Het persoonlijke contact en de snelle hulp zorgen ervoor dat de schulden niet verder oplopen en er rust komt. Zo kan iemand sneller zijn vaste lasten weer betalen en worden stressvolle maatregelen zoals beslaglegging en huisuitzetting voorkomen. Zijn er grotere schulden? Dan gaat een medewerker van het Startpunt direct op huisbezoek.  Via een goed beveiligd informatiseringssysteem worden gegevens op een beschermde manier uitgewisseld.  

Kijk voor hulpmogelijkheden op www.startpuntwageningen.nl