Ireneplan

U bevindt zich hier: HomeProjectenNieuwbouw Ireneplan

Deel deze pagina op

Ireneplan

Het gebied voor het Ireneplan beslaat het terrein van de huidige Ireneschool én van de Westerhofschool. We bouwen een nieuwe basisschool op de locatie van de voormalige Westerhofschool. Op de huidige locatie van de Ireneschool hebben we het plan om 12 sociale huurwoningen en 24 sociale huur appartementen te bouwen. Op deze pagina leest u projectinformatie voor de nieuwe basisschool. Zodra er meer informatie is over de bouw van de nieuwe woningen, leest u het hier.

Nieuwe school

 

Projectfeiten
Projectdetails Uitvoering start januari 2018
Plaats Wageningen Fase uitvoeringsfase
Aantal woningen geen Geplande oplevering eind 2018
Werkzaamheden nieuwe school

 

Samen plannen maken
Om samen plannen te maken en bewoners te betrekken is de werkgroep Ireneplan opgericht. Hierin zitten vertegenwoordigers van omwonenden, het schoolbestuur, gemeente Wageningen, Solidez en de Woningstichting. Deze werkgroep bespreekt de plannen, maar zorgt ook voor het informeren van bewoners en helpt bij de informatie-avonden. Zo heeft de werkgroep met de gemeente samengewerkt in het onderzoek naar de verkeerssituatie in de wijk en de presentatie daarvan tijdens de bewonersavond.

Nieuwe en duurzaamste basisschool van Wageningen: de Bijenkorf
De nieuwe basisschool voldoet zoveel als mogelijk aan frisse school normering klasse B. Een Frisse School is een schoolgebouw met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur en comfort, licht en geluid. Energiegebruik en een gezond binnenklimaat kunnen soms tegenstrijdig zijn. Voldoende ventilatie is noodzakelijk voor een gezond binnenklimaat, maar ventileren kost ook energie. Frisse scholen zorgen voor:

  • Besparing op de energie (kostenbesparing),
  • Minder luchtvervuiling (beperking CO2-uitstoot/broeikaseffect),
  • Vermindering van het gebruik van fossiele grondstoffen.

Een gezond binnenmilieu zorgt voor:

  • Verlaging gezondheidsklachten van leerlingen en personeel,
  • Minder ziekteverzuim van leerlingen en personeel,
  • Verhoging welzijn en verbetering (leer/werk)prestaties van leerlingen en personeel.  

De energiezuinige, gezonde, duurzame school levert maatschappelijk gezien een bijdrage aan een duurzame wereld en is daarmee een statement aan leerlingen en omgeving. De bouw is eind 2018 klaar De basisschool van circa 805 m2 bestaat uit zes lokalen.


Het vervolg
Voor de huidige locatie van de Ireneschool werken we samen een plan uit voor 12 sociale huurwoningen en 24 sociale huur appartementen. Na de oplevering van de nieuwe basisschool wordt de huidige Ireneschool gesloopt en start de bouw van 12 woningen en 24 appartementen. Ook deze plannen worden in de werkgroep Ireneplan besproken.

Naar verwachting is het gehele Ireneplan in het begin van het tweede kwartaal van 2020 gerealiseerd.

Wilt u meer weten?
Dan kan, we maken regelmatig een nieuwsbrief voor omwonenden, die kunt u hier onder lezen.

Nieuwsbrief 3: zomer 2018
Nieuwsbrief 2: december 2017
Nieuwsbrief 1: voorjaar 2017

U kunt de bouw ook live volgen via de webcam: http://bouw.webcam.nl/wageningen/