Huurders geven ons weer A status

U bevindt zich hier: HomeOver onsNieuws2017 Huurders geven ons weer A status

Deel deze pagina op

Huurders geven ons weer A status

04 januari 2017

De koepelorganisatie voor woningcorporaties, voert jaarlijks een vergelijkend onderzoek uit onder woningcorporaties. Hierin worden corporaties gevraagd cijfers aan te leveren, maar ook het oordeel van de huurders over hun corporatie wordt meegenomen. Uit dit landelijk onderzoek blijkt dat woningcorporaties goed worden beoordeeld door hun huurders en dat de bedrijfslasten zijn gedaald.

benchmark

Huurdersoordeel: de Woningstichting blijft  een A corporatie
We zijn trots op de cijfers die de huurders geven voor de dienstverlening. Het oordeel van nieuwe huurders voor het betrekken van een woning, is gelijk aan het landelijke oordeel, een 7,5. Voor het oplossen van reparatieverzoeken krijgen we een 7,8, dit is hoger dan landelijk (7,4) en huurders die vertrekken beoordelen ons met een 7,7 (landelijk een 7,2).  

Beschikbaarheid en betaalbaarheid
Ten opzichte van andere woningcorporaties in Nederland heeft de Woningstichting lage huurprijzen. De huurprijzen voor sociale huurwoningen liggen landelijk op 71,6% van de huurprijs die corporaties maximaal mogen vragen. We vragen gemiddeld 66% van dit maximum.
Op het onderdeel ‘betaalbare woningen die vrijkomen’ scoren we met 84% ook ruimschoots hoger dan het landelijk gemiddelde van 66%. Dit komt voort uit ons vernieuwde huurbeleid. In dit beleid hebben we samen met onze huurders ingezet op de betaalbaarheid van de woningen.

Onderhoud en verbetering van de woning
Landelijk waren in 2015 de gemiddelde ‘instandhoudingskosten’ per woning 2.000 euro, een stijging van bijna 4 procent ten opzichte van 2014. Het grootste gedeelte van dit bedrag bestaat uit kosten voor planmatig onderhoud en woningverbetering, maar ook reparaties en onderhoud bij verhuizing vallen hieronder. De Woningstichting heeft in 2015 meer aan onderhoud en verbetering van de woningen uitgegeven dan de gemiddelde corporatie. Over 2015 kwamen deze kosten uit op € 3.818 per woning, terwijl het gemiddelde lag op € 2.328. Opvallend is hierbij dat we op dagelijks onderhoud minder uitgeven (€ 354 per woning) dan het gemiddelde in Nederland (€ 556). De uitgaven voor planmatig onderhoud en verbetering waren echter flink hoger (€ 3.464 ten opzichte van € 1.451). De belangrijkste oorzaak hiervoor zijn de energetische investeringen die in 2015  met subsidie van de provincie Gelderland zijn uitgevoerd.  

Bedrijfslasten
Bedrijfslasten voor corporaties blijven dalen. Het was voor ons in 2015 niet mogelijk hierop kostenbesparingen te realiseren. De personeelskosten liggen wel lager dan landelijk, maar de investering die we doen om onze (digitale) dienstverlening te verbeteren zorgt er nu voor dat de kosten gelijk zijn gebleven. Hiermee krijgen we een C-oordeel in de categorie bedrijfslasten. We blijven inzetten op kostenbesparing en verwachten na de implementatie van de digitale dienstverlening onze bedrijfslasten verder te kunnen laten dalen.