Huurders blijven ons waarderen met een A score!

U bevindt zich hier: HomeOver onsNieuws2017 Huurders blijven ons waarderen met een A score!

Deel deze pagina op

Huurders blijven ons waarderen met een A score!

05 december 2017

De Aedes benchmark vergelijkt jaarlijks hoe woningcorporaties in Nederland presteren. De benchmark bestaat uit vijf prestatievelden: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Duurzaamheid, Onderhoud en verbetering en Beschikbaarheid & Betaalbaarheid. Op deze velden krijgen alle corporaties een score, A, B of C. Hieruit is af te lezen of een woningcorporatie gemiddeld beter (A), even goed (B) of minder goed (C) scoort dan andere woningcorporaties in Nederland.

Aedes Benchmark

Huurdersoordeel: A score!
Het oordeel van onze huurders is voor ons natuurlijk heel belangrijk. Ook dit jaar krijgen we weer hoge cijfers voor onze dienstverlening. Het oordeel van de huurders is gebaseerd op drie deelscores:

  2016 2017 Landelijk
Nieuwe huurders 7,5 7,5 7,5
Huurders met reparatieverzoek 7,8 8,2 7,5
Vertrokken huurders 7,7 8,1 7,4


We zijn trots op de waardering van onze huurders en blijven er samen aan werken om dit ook waar te blijven maken.

Beschikbaarheid & betaalbaarheid
Ten opzichte van andere woningcorporaties in Nederland heeft de Woningstichting lage huurprijzen. De huurprijzen voor sociale huurwoningen liggen landelijk op 72,2% van de huurprijs die corporaties maximaal mogen vragen. Wij vragen gemiddeld 69% van deze maximaal redelijke huur. Ook de gemiddelde huurprijs per woning ligt met € 489,- onder het landelijk gemiddelde van € 512,-.
We hebben in 2016 uiteraard voldaan aan de toewijzingsregels. We zien wel dat we in 2016 ten opzichte van onze collega corporaties meer woningen hebben toegewezen aan de doelgroep tussen de huurtoeslaggrens en de EC-grens. Dit zijn huurders die ‘tussen wal en schip vallen’ omdat ze te veel verdienen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning en te weinig om een woning te kunnen kopen. Wij zien deze huurders ook nadrukkelijk als een doelgroep van ons.

Onderhoud & verbetering: score B
We hebben in 2015 en 2016 meer uitgegeven aan onderhoud en verbetering van onze woningen dan de gemiddelde corporatie in Nederland. Over deze periode waren de kosten € 2.946 per woning, ten opzichte van het gemiddelde van € 2.091. Opvallend hierbij is dat wij minder uitgeven aan dagelijks onderhoud (€ 405 per woning ten opzichte van het gemiddelde van € 584), maar wel een goed huurdersoordeel op dit gebied halen. Onze uitgaven voor planmatig onderhoud en verbetering waren flink hoger (€ 2.541 ten opzichte van € 1.507). De belangrijkste oorzaak hiervoor zijn de energetische investeringen met subsidie van de provincie Gelderland en het groot onderhoud aan de Pomona / Asterstraat. We hebben hierdoor overigens wel een flinke verbetering behaald op het gebied van duurzaamheid.

Bedrijfslasten: Score C
Sinds 2014 werken we hard aan de verbetering van onze (digitale) dienstverlening. We hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in onze ICT-omgeving, maar ook in organisatieontwikkeling. Daarom hebben we in 2016 over het totaal van onze bedrijfslasten geen kostenbesparingen gerealiseerd. Onze (beïnvloedbare) netto bedrijfslasten zijn in 2016 licht gestegen van: € 1.108 per woning naar € 1.130. In 2017 hebben we de organisatieontwikkeling nog verder voortgezet en ronden deze in 2018 af samen met onze nieuwe bestuurder. We verwachten volgend jaar nog geen hogere score te halen voor de bedrijfslasten in de benchmarkt. Wel gaan we er van uit dat we in de benchmark van 2018 weer kunnen aanhaken op de dalende trend in de sector.

Duurzaamheid: score B
Het prestatieveld Duurzaamheid bestaat uit twee deelscores, de energetische prestatie en de CO2-uitstoot. Over 2016 hebben we alleen aan het eerste deel meegedaan. Met onze score van 1,69 doen we het net iets beter dan gemiddeld, de gemiddelde energie-index voor Nederland ligt op 1,73. We danken deze duurzame score aan de forse investeringen die we in 2016 en aan onze woningen hebben gedaan. Met name op het gebied van zonnepanelen scoort de Woningstichting goed: gemiddeld zijn 3% van de woningen van woningcorporaties voorzien van zonnepanelen. Wij scoren met 12% van het bezit ver boven het landelijke gemiddelde.


Met deze benchmark kunnen we zeggen dat we goed op weg zijn en blijven. Ook het komende jaar zetten we ons weer samen in voor tevreden klanten en goede woningen.