Geslaagde DeelGoed bijeenkomst met Raden van Commissarissen

U bevindt zich hier: HomeOver onsNieuws2019 RvC DeelGoed bijeenkomst

Deel deze pagina op

Geslaagde DeelGoed bijeenkomst met Raden van Commissarissen

11 oktober 2019

Sinds enkele jaren werken we als corporaties binnen de Regio Food Valley samen onder de noemer DeelGoed. Directeur-bestuurders en medewerkers van de aangesloten corporaties wisselen op verschillende terreinen kennis uit en we bundelen onze krachten rondom specifieke thema’s zoals bijvoorbeeld vastgoed, inkoop, communicatie. Voor de Raden van Commissarissen organiseerde de Directeur-Bestuurders van Deelgoed een gezamenlijke bijeenkomst. De bijeenkomst stond in het teken van kennis maken én kennis uitwisselen.

Deelgoed RvC's

Informeren en discussiëren
Tijdens de bijeenkomst werden aanwezigen geïnformeerd over zaken die corporaties in de regio aangaan en de onderlinge samenwerking en ambities. De gezamenlijke interne auditor van DeelGoed lichtte de audits toe. De benchmark van de bedrijfslasten is besproken én de Regionale Woonagenda Foodvalley. Er werd gediscussieerd aan drie thematafels over een aantal  strategische thema’s uit de Regionale Woonagenda Food Valley:  duurzaamheid, het tekort aan sociale huurwoningen, de zorg/ kwetsbare doelgroepen.

Vervolg met Wethouders Food Valley
De input van de RvC leden nemen we mee naar de bijeenkomst die de Directeur-Bestuurders op 16 oktober a.s. met de wethouders Wonen van de Food Valley-gemeenten hebben.