Eerste stap gezet naar Duurzame Warmte in Benedenbuurt

U bevindt zich hier: HomeOver onsNieuws2018 Eerste stap gezet naar Duurzame Warmte in Benedenbuurt

Deel deze pagina op

Eerste stap gezet naar Duurzame Warmte in Benedenbuurt

22 juni 2018

De Woningstichting, de Coöperatie Benedenbuurt (in oprichting) en de gemeente hebben donderdag 21 juni een intentieverklaring getekend voor het project Benedenbuurt Coöperatief naar Duurzame Warmte. Wageningen gaat naar een toekomst waar wordt verwarmd met duurzame alternatieven.

Ondertekening intentieovereenkomst Benedenbuurt juni 2018

De partijen hopen dat er in een deel van de Benedenbuurt een duurzaam warmtenet aangelegd wordt gelijktijdig met de rioleringsvervanging. Het gaat om het gebied tussen de Diedenweg, Geertjesweg, Postjesweg en Ritzema Bosweg. De wijk kan hiermee op termijn van het aardgas af. Het idee komt voort uit een bewonersinitiatief waaruit binnenkort een bewoners coöperatie wordt opgericht. In de wijk staan zowel woningen van particulieren als huurwoningen van de Woningstichting.
Annelies Barnard:"Wij staan als de Woningstichting zeer positief tegenover dit bewonersinitiatief. We informeren onze huurders in de wijk en bevelen hen van harte aan om mee te doen.”  
Theo de Bruijn, aspirant/beoogd voorzitter van de coöperatie: “Wij onderzoeken gezamenlijk of het overstappen van aardgas naar een duurzaam warmtenet kostenneutraal kan voor bewoners van onze buurt. Als coöperatie zouden we een dergelijk net graag willen beheren om ook op langere termijn grip te hebben op de kosten en eventuele baten ten goede van de wijk in te kunnen zetten.”  

De gemeente onderzoekt of het mogelijk is het warmtenet en de bron hiervoor in eerste instantie zelf aan te leggen en na aanleg over te dragen aan de bewonerscoöperatie. Wethouder Anne Janssen ; “Het is een belangrijke stap in onze ambitie naar een toekomst zonder aardgas. De transitie naar een duurzame energievoorziening leidt tot grote veranderingen. Daarom is het essentieel dat we deze opgave samen en met de buurt doen. Door een gezamenlijke werken we aan een betaalbaar en duurzaam verwarmd Wageningen”.  

Om een kostenneutrale overstap voor bewoners mogelijk te maken is naast bemoeienis van de gemeente ook een bijdrage vanuit de Rijksoverheid nodig. Voor het project wordt een subsidie aangevraagd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken in het kader van de Proeftuinenregeling Aardgasvrije wijken. Het project sluit aan bij de doelstellingen van de Rijksoverheid om duurzame energie te stimuleren.