Bewoners Centraal Wonen ‘het Punt’ en de Woningstichting tekenen samen de intentieovereenkomst

U bevindt zich hier: HomeOver onsNieuws2017 Bewoners Centraal Wonen ‘het Punt’ en de Woningstichting tekenen samen de intentieovereenkomst

Deel deze pagina op

Bewoners Centraal Wonen ‘het Punt’ en de Woningstichting tekenen samen de intentieovereenkomst

05 december 2017

Samen met de bewonerscommissie van het Centraal Wonen Project ‘het Punt’ onderzoeken we of ze verder kunnen en willen als een zelfstandige wooncoöperatie. Op 30 november tekenden we een intentieovereenkomst. Hierin staat dat we gezamenlijk kijken naar de haalbaarheid om het eigendom van 46 zelfstandige woningen en de gemeenschappelijke ruimten onder te brengen bij een wooncoöperatie.

ondertekenen wooncooperatie

Wat is een Wooncorporatie?
De coöperatieve vereniging is een organisatievorm die steeds vaker ontstaat bij burgerinitiatieven, ook in het wonen. Hoewel Nederland al een aantal wooncoöperaties kent, is het voor veel mensen nog onbekend terrein. Een wooncoöperatie is vorm van wonen waarin de zeggenschap en zelforganisatie van de bewoners voorop staat.

Bewonersvereniging Centraal Wonen ‘het Punt’
Centraal Wonen ‘het Punt’ is een woongroep in de wijk de Ooststeeg. Zij vormen deze woongroep sinds de bouw van de woningen in 1985. De woongroep heeft tot doel het stichten, beheren en gebruiken van een woongemeenschap met gemeenschappelijke voorzieningen en diverse woonvormen, waarbij leden verantwoordelijk dragen voor hun woonomgeving. De woongroep staat open voor alle personen die in betrokkenheid met buren aan deze leefomgeving vorm willen geven.

Wooncoöperatie in de woningwet
Sinds 2015 is de wooncoöperatie verankerd in de woningwet. Sociale huurders bij woningcorporaties hebben sindsdien de ruimte om initiatief te nemen. Het kabinet wil dit blijkens het regeerakkoord verbreden naar meer groepen op de woningmarkt. Zo wordt de wooncoöperatie aangemerkt als alternatief voor twee ‘traditionele’ oplossingen die we in Nederland kennen: het op individuele basis huren van een woning van een externe partij en het individuele eigendom van een woning. De organisatievorm is in het regeerakkoord dan ook opgenomen onder het kopje ‘koopwoningmarkt’ en niet de ‘huurmarkt’. Hieruit valt af te leiden dat het kabinet de wooncoöperatie ziet als een instrument om het gat tussen de sociale en vrije sector te dichten.

Pilot Platform 31
In de praktijk lopen initiatiefgroepen nog vaak tegen obstakels aan. Er is behoefte aan steun om de wooncoöperatie een duidelijke plek te geven in de Nederlandse volkshuisvesting. Platform 31 gaat samen met de partners van het actieprogramma met de nieuwe minister in gesprek om de noodzakelijke infrastructuur rondom wooncoöperaties verder vorm te geven. Zo  kan een basis worden gelegd voor wooncoöperaties  standaarden als basis voor haalbare plannen waaraan banken bereid zijn financiering aan te verstrekken.