Aan de slag met de nieuwe Ireneschool

U bevindt zich hier: HomeOver onsNieuws2017 Aan de slag met de nieuwe Ireneschool

Deel deze pagina op

Aan de slag met de nieuwe Ireneschool

24 januari 2017

In 2012 hebben de gemeente Wageningen en de Woningstichting afgesproken dat zij samen met de Ireneschool gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een nieuwe school in de wijk. Ook omwonenden zijn op hun verzoek betrokken bij het overleg voor verdere planuitwerking. Inmiddels zijn de juridische kaders en afspraken vastgelegd en eind 2016 hebben de gemeente en de Woningstichting de realisatie- en koopovereenkomstgetekend. We kunnen dus verder met het plan!

Ireneschool nu

Waar gaat het gebeuren?
Het plangebied voor de nieuwe school beslaat niet alleen het terrein van de huidige Ireneschool maar omvat ook het terrein van de Westerhofschool.

Nieuwe Ireneschool
Samen met de Ireneschool en betrokken partijen gaat de Woningstichting een nieuwe basisschool voor de school ontwikkelen op de locatie van de voormalige Westerhofschool. Om plaats te maken voor de school wordt de Westerhofschool gesloopt en op dat terrein de nieuwe Ireneschool (circa 770 m2) gebouwd. Om de nieuwe Ireneschool snel te kunnen bouwen is besloten deze te ontwikkelen binnen het huidig geldende bestemmingsplan.

Sociale woningbouw
Voor de huidige  locatie van de Ireneschool gaat de Woningstichting een plan uitwerken voor 12 sociale huurwoningen en 24 sociale huur appartementen. Om dit plan te kunnen realiseren moet er een bestemmingsplanwijziging plaatsvinden.

Het vervolg
Nu de overeenkomsten zijn gesloten kunnen we verder met de planontwikkeling van de nieuwbouw. We gaan nu kijken naar de definitieve inrichting van het plan en de tekeningen. Dat gebeurt in overleg met een werkgroep waarin vertegenwoordigers van omwonenden, het schoolbestuur, gemeente Wageningen, Solidez en de Woningstichting participeren. De gemeente doet nog dit jaar een onderzoek naar de verkeerssituatie in de wijk, in verband met de verkeersdruk en veiligheid. Uitkomsten hiervan worden besproken met de bewoners en meegenomen in de planontwikkeling.

Start van de ontwikkelingen
Naar verwachting wordt  na de zomervakantie van 2017 gestart  met de bouw van de nieuwe school. De verwachte oplevering vindt dan een jaar later plaats. Na de oplevering van de nieuwe basisschool kan worden gestart  met de sloop van de huidige Ireneschool en de bouw van 12 woningen en 24 appartementen. Naar verwachting is het gehele plan in het begin van het tweede kwartaal van 2020 gerealiseerd.