Kunt u deze nieuwsbrief niet lezen klik dan hier

logo de Woningstichting
Special: Prestatieafspraken

Prestatieafspraken special

In deze speciale editie van de nieuwsbrief kijken we naar de prestatieafspraken. Dit zijn afspraken die we samen met de gemeente Wageningen en onze huurders om de twee jaar vaststellen op het gebied van wonen in Wageningen. In werkgroepen met de gemeente en onze huurders gaan we over tot actie en uitvoering. De prestatieafspraken voor 2024/2025 zijn in december vastgesteld en ondertekend. Wilt u de prestatieafspraken lezen? Klik op Lees verder.

Lees verder

Kom en praat mee

Wij hebben u nodig! We horen graag van u wat er speelt en waar u aandacht voor zou willen vragen. Daarom nodigen de Participatiecommissie en de Woningstichting u uit voor de huurdersbijeenkomst op 11 maart, van 19.30 – 21.30 uur bij de Woningstichting. Kunt u er niet bij zijn, maar wilt u wel graag iets kwijt, laat het ons weten via info@dewoningstichting.nl.

Lees verder

Meer mensen een thuis

Om meer mensen een thuis te geven lieten wij in 2023 een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden voor meer woningen. Denk aan het splitsen van woningen of woningen bovenop een bestaand gebouw plaatsen. Dit jaar gaan we de uitkomsten verder uitwerken. De laatste jaren zagen we dat steeds meer oudere huurders wilden doorschuiven binnen hetzelfde complex, omdat ze bijvoorbeeld kleiner willen wonen. In 2023 onderzochten we hoe we dit kunnen realiseren en vanaf nu is het ook mogelijk voor huurders in een seniorencomplex met voorrang door te schuiven binnen het gebouw. In de werkgroep Beschikbaarheid gaan we ieder jaar in gesprek over ons huur- en toewijzingsbeleid. We halen hierbij de input van huurders op. Ook organiseren we bijeenkomsten waarin de werkgroep meedenkt over de mogelijkheden om extra doorstroming op gang te brengen.

Betaalbaar wonen

De woonlasten zijn de laatste jaren helaas flink gestegen, denk aan gas, water en elektra. Via de Woningstichting kunt u onze energiecoach om advies vragen. Ook zetten we ons samen met de gemeente in om de woonlasten betaalbaar te houden met verschillende gratis acties. Zoals de inzet van de Tochtbusters of korting bij de aanschaf van energiezuiniger witgoed. Alle acties vindt u op www.wageningbespaart.nl. Wat kunnen we er samen aan doen om de woonlasten betaalbaar te houden en hoe bereiken we alle huurders? Hierover gaan we graag met u in gesprek.

Een fijne buurt

Samen met u werken wij aan een prettige woonomgeving. De thema’s afval en groen zijn daarin belangrijk. In 2023 hebben we in de werkgroep Afval samen met de gemeente en huurders gewerkt aan het aanpakken van grofvuilproblemen rondom woningen. Zo zijn er een aantal ‘hotspots’ ingezet om positief gedrag aan te moedigen. In een ander complex zijn de buurtbeheerder en de ‘schone buurt coach’ van de gemeente langs de deuren gegaan en stimuleerde de gemeente een betere afvalscheiding met borden, stickers en meertalige folders. We zijn er nog lang niet, vandaar dat dit onderwerp opnieuw is meegenomen in de prestatieafspraken 2024-2025.

-

In de werkgroep Groen werken we samen met de gemeente en huurders aan het aanbrengen van meer groen. Dit jaar gaan we aan de slag met gevelgroen, geveltuintjes en groene daken. Ook maken we een gezamenlijke aanpak voor klimaatadaptatie. Zijn er nog meer onderwerpen die bijdragen aan een fijne buurt? Laat het ons weten.

Kwaliteit en verduurzaming

Onze woningen verbeteren we op wooncomfort, duurzaamheid en betaalbaarheid. Dit doen we door de woningen te isoleren bij onderhoud. Ook bieden wij huurders aan om zonnepanelen te plaatsen. In de werkgroep Duurzaamheid denken we samen met de gemeente en huurders na over hoe we het energieverbruik van huurders kunnen terugbrengen. Wilt u meedenken?

Wonen en Zorg

Samen zorgen we ervoor dat de groeiende groep huurders met een zorgvraag een fijn thuis heeft. In de werkgroep Wonen en Zorg gaven we 2023 input op de woonzorgvisie van de gemeente Wageningen. Ook deden we in 2023 onderzoek naar de woonwensen van onze huurders vanaf 55 jaar. Het rapport geeft ons inzicht in welke buurt en type woning men wil wonen maar ook op welke termijn. Benieuwd naar de resultaten van het Woonwensenonderzoek? Klik op Lees verder. Wat is voor u nog meer belangrijk? Praat hier met ons over op 11 maart.

Lees verder