Ons ondernemingsplan

U bevindt zich hier: HomeOver ons Ons ondernemingsplan

Deel deze pagina op

Ons ondernemingsplan

Samen thuis in de buurt!

Met ons nieuwe ondernemingsplan 2017-2020 slaan we een nieuwe koers in. De ontwikkelingen binnen en buiten de Woningstichting vragen erom met elkaar grondig na te denken over wat onze opgaven zijn en wat onze focus moet zijn. We blijven in beweging voor onze maatschappelijke opgaven, we doen dit samen, bewust en vindingrijk.

Samen met onze huurders, netwerkpartners en medewerkers
We hebben input van onze huurders, medewerkers, gemeente en andere netwerkpartners gebruikt om te komen tot onze nieuwe Koers en ondernemingsplan.

Vanuit de kerntaak: onze missie ‘Samen thuis in de buurt’
Wij beheren en bouwen betaalbare en duurzame woningen voor mensen die door inkomen of andere omstandigheden moeilijk in hun huisvesting kunnen voorzien. Wij bieden een thuis voor onze bewoners in de buurt, een plek waar men prettig woont. Dit doen we samen met bewoners, gemeente en netwerkpartners. Wij werken op een transparante, maatschappelijk en financieel verantwoorde manier.

Onze opgaven
De wereld van de woningcorporaties is veranderd en blijft in beweging als gevolg van economische-, sociale-, demografische-, technologische-, ecologische- en politieke ontwikkelingen. Vanuit deze algemene ontwikkelingen hebben wij onze volkshuisvestelijke opgaven in de gemeente Wageningen verkend. Onze opgaven hebben we verwoord in de vier thema’s:
- Betaalbaarheid & Beschikbaarheid
- Leefbaarheid
- Wonen, Zorg & Welzijn
- Duurzaamheid

Op deze vier thema’s hebben we doelstellingen tot en met 2020 bepaald.

Het nieuwe ondernemingsplan is op 12 oktober 2017 vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.