Onze organisatie in cijfers

U bevindt zich hier: HomeOver onsOnze organisatie Onze organisatie in cijfers

Deel deze pagina op

Onze organisatie in cijfers

Op deze pagina ziet u een overzicht van onze organisatie in kerncijfers. Het verhaal en de uitleg achter deze cijfers, leest u in ons jaarverslag en onze jaarrekening. Dit document vindt u op onze webpagina 'Ons jaarverslag'.

 

2022

2021

Huurwoningen (in aantallen vhe's)

   

Goedkoop tot ca. € 442 (prijspeil 2021)

613

816

Betaalbaar tussen € 442 tot ca. € 633 (prijspeil 2021)

3.890

3.372

Duur tot huurtoeslaggrens € 633 tot € 752 (prijspeil 2021)

493

787

Duur boven huurtoeslaggrens > € 752 (prijspeil 2021)

234

230

A. In exploitatie

5.230

5.205

B. In aanbouw

36

33

Subtotaal

5.266

5.238

     

Huurwoonwagens

9

9

Standplaatsen

17

18

Garages e.d.

665

665

Bedrijfsvastgoed

50

50

Totaal bezit

6.007

5.980

     

Aantal vhe’s (methode Aw)

5.483

5.459

     

Aantal verhuringen

491

438

     

Personeel

   

Formatie

51,6

51,1

Vhe’s per formatieplaats

106

106

     

Financiële kengetallen (x € 1.000,--)

   

Marktwaarde (verhuurde staat)

962.700

978.435

Beleidswaarde

406.165

436.854

     

(x € 1,--)

   

Algemene reserve per woning op basis van:

   

- Marktwaarde (verhuurde staat)

149.713

153.654

- Beleidswaarde

43.301

49.603

     

Solvabiliteit (op marktwaarde verhuurde staat)

80,7

81,1

     

Interest lang vreemd vermogen

2,4

2,6

     

Salarissen inclusief sociale lasten, pensioen en inlening als % van de huren en vergoedingen

12,3

11,8

     

Loan to value (op beleidswaarde, max. 85%)

42,1%

37,6%

Interest dekkingsratio (min. 1,7)

2,9

2,9

Direct rendement obv marktwaarde

2,1%

1,4%

Onderhoud als % van de huur

30%

28%