Onze organisatie in cijfers

U bevindt zich hier: HomeOver onsOnze organisatieOnze organisatie in cijfers

Deel deze pagina op

Onze organisatie in cijfers

Op deze pagina ziet u een overzicht van onze organisatie in kerncijfers. Het verhaal en de uitleg achter deze cijfers, leest u in ons jaarverslag en onze jaarrekening. Dit documenten vindt u op onze webpagina 'Ons jaarverslag'.

 

2018

2017

Huurwoningen (in aantallen vhe's)

Goedkoop tot ca. € 417 (prijspeil 2018)

828

879

Betaalbaar tussen € 417 tot ca. € 597 (prijspeil 2018)

3.025

3.066

Duur tot huurtoeslaggrens € 597 tot € 711 (prijspeil 2018)

1.118

1.024

Duur boven huurtoeslaggrens > € 711 (prijspeil 2018)

202

183

A. In exploitatie

5.173

5.152

B. In aanbouw

17

55

Subtotaal

5.190

5.207

Huurwoonwagens

9

9

Standplaatsen

19

19

Garages e.d.

703

703

Bedrijfsvastgoed

50

49

Totaal bezit

5.971

5.987

Aantal vhe’s (methode Aw)

5.429

5.354

 

 

 

Aantal verhuringen

559

751

Personeel

Formatie

46,5

47,4

Vhe’s per formatieplaats

117

113

Financiële kengetallen (x € 1.000,--)

Marktwaarde (verhuurde staat)

693.988

604.132

Beleidswaarde (nieuw waardebegrip sinds 2018)

291.950

n.v.t.

(x € 1,--)

Algemene reserve per woning op basis van:

- Marktwaarde (verhuurde staat)

104.635

88.378

- Beleidswaarde (nieuw waardebegrip sinds 2018)

26.313

n.v.t.

Solvabiliteit (op marktwaarde verhuurde staat)

76,1

73,5

Interest lang vreemd vermogen

3,0

3,2

Salarissen inclusief sociale lasten, pensioen en inlening als % van de huren en vergoedingen

11,2

12,5

Loan to value (op WOZ-waarde, max. 50%)

18,8%

18,5%

Interest dekkingsratio (min. 1,7)

2,4

2,2

Direct rendement obv marktwaarde

1,8%

1,8%

Onderhoud als % van de huur

24%

26%