Onze organisatie in cijfers

U bevindt zich hier: HomeOver onsOnze organisatie Onze organisatie in cijfers

Deel deze pagina op

Onze organisatie in cijfers

Op deze pagina ziet u een overzicht van onze organisatie in kerncijfers. Het verhaal en de uitleg achter deze cijfers, leest u in ons jaarverslag en onze jaarrekening. Dit document vindt u op onze webpagina 'Ons jaarverslag'.

2021

2020

Huurwoningen (in aantallen vhe's)

   

Goedkoop tot ca. € 442 (prijspeil 2021)

816

665

Betaalbaar tussen € 442 tot ca. € 633 (prijspeil 2021)

3.372

2.996

Duur tot huurtoeslaggrens € 633 tot € 752 (prijspeil 2021)

787

1.276

Duur boven huurtoeslaggrens > € 752 (prijspeil 2021)

230

224

A. In exploitatie

5.205

5.161

B. In aanbouw

33

68

Subtotaal

5.238

5.229

     

Huurwoonwagens

9

9

Standplaatsen

18

18

Garages e.d.

665

664

Bedrijfsvastgoed

50

49

Totaal bezit

5.980

5.969

     

Aantal vhe’s (methode Aw)

5.459

5.410

Aantal verhuringen

483

438

     

Personeel

   

Formatie

51,6

51,1

Vhe’s per formatieplaats

106

106

     

Financiële kengetallen (x € 1.000,--)

   

Marktwaarde (verhuurde staat)

978.435

815.208

Beleidswaarde

436.854

417.597

     

(x € 1,--)

   

Algemene reserve per woning op basis van:

   

- Marktwaarde (verhuurde staat)

153.654

126.651

- Beleidswaarde

49.603

49.877

     

Solvabiliteit (op marktwaarde verhuurde staat)

81,1

79,3

     

Interest lang vreemd vermogen

2,6

2,7

     

Salarissen inclusief sociale lasten, pensioen en inlening als % van de huren en vergoedingen

11,8

11,0

     

Loan to value (op beleidswaarde, max. 85%)

37,6%

36,5%

Interest dekkingsratio (min. 1,7)

2,9

3,0

Direct rendement obv marktwaarde

1,4%

1,7%

Onderhoud als % van de huur

28%

30%