Klimaathulp voor kabinet door woningcorporaties en Urgenda

U bevindt zich hier: HomeOver onsNieuws2019 Klimaathulp voor kabinet door woningcorporaties en Urgenda

Deel deze pagina op

Klimaathulp voor kabinet door woningcorporaties en Urgenda

15 februari 2019

Duurzaam en betaalbaar wonen, dat is wat woningcorporaties en Urgenda vandaag tijdens een persconferentie in Den Haag bepleitten. Zij willen 100.000 huurwoningen verduurzamen en huurders direct helpen aan een lagere energierekening. Dat kan met het geld van de huurdersbelasting. In Wageningen steunen beide corporaties én de gemeente Wageningen het actieplan voor CO2-reductie.

Urgenda klimaathulp

Sneller, meer investeren
Sinds 2013 betalen woningcorporaties het kabinet de verhuurderheffing. Dit betekent dat de (sociale) huurder jaarlijks gemiddeld ruim twee maanden huur betaalt aan de Haagse schatkist. Dit jaar is dat € 1,7 miljard. Geld van huurders, een huurdersbelasting. Woningcorporaties willen dit bedrag investeren om zo veel sneller, veel meer sociale huurwoningen te verduurzamen. En daarmee de energiekosten voor hun huurders direct verlagen. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Woningcorporaties kunnen zo het kabinet helpen om de noodzakelijke 25% CO2-reductie in 2020 te halen samen met hun huurders en Urgenda.  

Bondgenoot van het kabinet bij klimaatakkoord
Het kabinet moet uitzonderlijk grote stappen zetten om de afspraken in het klimaatakkoord te realiseren: extra CO2-besparing én draagvlak bij de Nederlandse burgers. Met het actieplan laten de woningcorporaties en Urgenda zien dat ze een bondgenoot van het kabinet zijn voor het behalen van deze doelen. Dankzij duurzame ingrepen, bijvoorbeeld door woningen gasloos te maken en van zonnepanelen te voorzien, kunnen de corporaties samen veel extra CO2 besparen. Huurders merken dit direct aan de energierekening en gaan er direct op vooruit. Dat motiveert om mee te doen! Dit is de manier om draagvlak te creëren voor de energietransitie, zoals het kabinet zo graag wenst, juist bij bewoners met een smallere beurs.  

Gemeente en corporaties in Wageningen gaan ervoor
Met het geld van de verhuurdersheffing kunnen er in Nederland in de komende twee jaar 100.000 woningen verduurzaamd worden. In Wageningen gaat het om ruim 10 miljoen euro die de corporaties in kunnen zetten voor Wageningen. “Voor de Woningstichting betekent dit dat we nog eens 500 woningen extra kunnen verduurzamen in 2019 en 2020. Daarmee versnellen we de klimaat-ambitie voor de stad én kunnen we een kwetsbare groep (sociale)huurders meer wooncomfort en minder woonlasten bieden”, vertelt Annelies Barnard, bestuurder van de Woningstichting. ‘ Idealis kan hiermee versnelt zonnepanelen plaatsen op de nog beschikbare dakoppervlakte van de studentencomplexen. “We verwachten dat we met het geld van de verhuurdersheffing ca. 2.000 zonnepanelen op de daken kunnen leggen’  legt Sylvie Deenen van Idealis uit. Wethouder Anne Janssen steunt het initiatief van de corporaties en Urganda: “Wij hebben als gemeente Wageningen grote ambities op het gebied van klimaat. Maar wel op een eerlijke en sociale manier. Dit plan van de corporaties en Urgenda laat zien dat dat kan. We hopen van harte dat het Rijk dit initiatief overneemt”