De Woningstichting speelt “serious game” met belanghouders

U bevindt zich hier: HomeOver onsNieuws2019 De Woningstichting speelt “serious game” met belanghouders

Deel deze pagina op

De Woningstichting speelt “serious game” met belanghouders

12 juni 2019

Afgelopen maand hadden we een belanghoudersbijeenkomst in café Loburg. Annelies Barnard, directeur / bestuurder van de Woningstichting, heette de ongeveer 35 aanwezigen welkom.

belanghoudersbijeenkomst

Samenwerken voor de stad
"We werken samen aan goed wonen in deze stad, dat kunnen we niet alleen” zegt Annelies, “daarom hebben we jullie uitgenodigd om een investeringsspel met ons te spelen. In dit spel mag je op de stoel van de woningcorporatie zitten en beslissingen nemen over waaraan je het geld van de woningcorporatie besteedt”. 
Aanwezig waren huurders van de Woningstichting die actief zijn in de Participatiecommissie of bewonerscommissies en andere belanghouders die werken bij organisaties in en rond Wageningen, zoals zorg-, welzijn en maatschappelijke instellingen, politie, gemeente, collega-woningcorporaties en bouwbedrijven.
Het werd een prikkelende middag met goede inhoudelijke gesprekken over ons gezamenlijke werk in de stad.

Investeren als corporatie
Na een introductie over het werk van de Woningstichting het afgelopen jaar en een inkijk in de ambities voor de toekomst, was het tijd voor het investeringsspel, begeleidt door bureau VanNimwegen. Op tafel lagen zo’n twintig investeringsvoorstellen voor een woningcorporatie in de fictieve gemeente Ergenshuizen, een plek die best wat wegheeft van Wageningen. De voorstellen waren gevarieerd en herkenbaar: nieuwbouw voor gezinnen of senioren, zonnepanelen op de woningen, een warmtenet stimuleren om woningen gasloos te maken, leefbaarheid verbeteren, kwetsbare huurders ondersteunen, woningen verbeteren en isoleren, huren ‘bevriezen’, langer thuis wonen bevorderen. Groepjes belanghouders kregen pokerfiches waarmee ze konden ‘inzetten’ op voorstellen. En net als in de echte wereld is het budget lager dan alle wensen. Kiezen dus! En tactisch inzetten.  

Spelleider Erik-Jan Hopstaken maakte na de eerste ronde een tussenstand op. Duidelijk werd dat er veel zaken goed gaan, bijvoorbeeld de persoonlijke begeleiding bij groot onderhoudswerkzaamheden. Natuurlijk is duurzaamheid een belangrijk thema in een stad als Wageningen. Ook vroegen belanghouders aandacht voor nieuwbouw voor 1 en 2 persoons huishoudens en kleine gezinnen. Voor de tweede spelronde kregen de spelers een extra beperking mee: “er moet extra verhuurdersbelasting betaald worden aan de staat, waardoor er minder geld is om in te zetten voor de tweede ronde”. De spelleider prikkelde de deelnemers om nogmaals goed in discussie te gaan over de keuzes en om een lans te breken voor voorstellen die misschien nog weinig aandacht kregen. En dat gebeurde….. zo werd er geld op een kanskaart ingezet om nieuwe vindingrijke woonconcepten te bouwen.  

Samen werken aan onze buurten
De investeringskeuzes van de belanghouders en het gesprek daarover, biedt  de Woningstichting goede aanknopingspunten én frisse ideeën om in de toekomst ook ‘Samen thuis in de buurt’ te zijn. “Het is duidelijk dat onze belanghouders inzetten op het toevoegen van voldoende nieuwbouwwoningen, woonvormen voor ouderen en andere specifieke doelgroepen en het verduurzamen van de woningen.  En dat alles met aandacht voor betaalbaarheid voor de doelgroep, net zoals wij dat doen”, zegt Annelies enthousiast en gaat verder “aan de andere kant is ook duidelijk geworden wat men niet van ons verwacht, zoals bouwen voor middeninkomens”.   We kijken terug op een mooie bijeenkomst met een goede opbrengst, waar we mee verder kunnen.