Actie vergroenen van tuinen tegen hittestress

U bevindt zich hier: HomeOver onsNieuws2022 Actie vergroenen van tuinen tegen hittestress

Deel deze pagina op

Actie vergroenen van tuinen tegen hittestress

14 juli 2022

Er is wetenschappelijk bewijs gevonden dat groen in de woonomgeving een positief effect heeft op de gezondheid. Sommige bewoners maken een groen paradijsje van hun tuin, maar het komt ook voor dat bewoners kiezen voor zo weinig mogelijk onderhoud en de tuin betegelen. Dit verergert hitteproblemen in de zomer, de zogenaamde ‘hittestress’. Dit willen we natuurlijk voorkomen en daarom stimuleren we om de tuinen zo groen mogelijk te maken.

Vergroening opgenomen in de prestatieafspraken
Er is een werkgroep ‘Groen’ waarin huurders, de gemeente Wageningen en de Woningstichting samen kijken hoe we kunnen werken aan vergroening, om hittestress te verminderen, de biodiversiteit te vergroten en de waterhoudende capaciteit te verhogen (minder overstromingen). Dit alles verhoogt ook de leefbaarheid in de buurten.
Daarom is de Woningstichting gestart met het vergroenen van versteende tuinen. Om te beginnen gebeurt dit door te kijken naar de tuinen als huurders verhuizen. Opzichters van de Woningstichting zorgen dat een ‘versteende tuin’ wordt leeggehaald. De woningen krijgen een terras en een pad naar de berging, de rest van de tuin wordt voorzien van tuinaarde, een vruchtbare bodem voor het aanleggen van een nieuwe tuin. Hiermee hopen we huurders te stimuleren hun tuin zo groen mogelijk te houden. De huurder tekent hiervoor in een bijlage bij het huurcontract.

Nieuwe tuin met subsidie van de gemeente
Om de huurders een handje te helpen, hebben we met de gemeente afgesproken dat huurders die bij een verhuizing een ‘lege’ tuin krijgen opgeleverd subsidie kunnen krijgen voor het aanplanten van hun tuin. De Woningstichting zorgt voor de voor- en na foto’s van het weghalen van de stenen. De huurder kan dan met een tuinplan subsidie aanvragen via de website van de gemeente Wageningen (via direct regelen/belastingen en subsidies). 

Samen maken we Wageningen groener!