Prestatieafspraken: 4 partijen samen voor de stad

U bevindt zich hier: HomeOver onsNieuws2020 Prestatieafspraken: 4 partijen samen voor de stad

Deel deze pagina op

Prestatieafspraken: 4 partijen samen voor de stad

21 december 2020

De Woningstichting, Idealis, de gemeente Wageningen en huurders zetten zich samen in voor de stad op het gebied van wonen. Vanaf 2015 maken woningcorporaties, gemeenten en huurders samen afspraken over de ‘woonprestaties’ die behaald moeten worden in de komende jaren. Deze afspraken heten prestatieafspraken en zijn wettelijk verplicht. In december worden de afspraken weer ondertekend.

Prestatieafspraken: 4 partijen samen voor de stad

Samen werken aan gezamenlijke afspraken
Dit jaar hebben de partijen afgesproken dat ze op dezelfde voet verder gaan. Dat betekent dat de belangrijkste uitgangspunten nog steeds van kracht blijven:

Belangrijkste afspraken
De Woningstichting
Niet voor alle woningzoekenden is het eenvoudig om aan een woning of kamer te komen. Daarom spreken deze partijen in de prestatieafspraken af dat ze dit gezamenlijk zo goed mogelijk regelen voor (toekomstige) huurders. Voor de Woningstichting geldt dat ze hun huurwoningen beschikbaar stellen voor verschillende doelgroepen. Zo zijn wij er in eerste instantie voor woningzoekenden met een inkomen tot de inkomensgrens, maar huisvesten we ook woningzoekenden met een inkomen boven deze grens omdat deze doelgroep anders tussen wal en schip valt. Naast de verschillende nieuwbouwprojecten kijken zij ook hoe ze door middel van doorstroming in meer passende woonruimte kunnen voorzien. De oude woning komt dan weer beschikbaar voor nieuwe huurders.

Idealis
Idealis, gemeente en huurdersvereniging SFO hebben gezamenlijk een denktank opgestart waarin wordt nagedacht over de toekomstige kwantiteit en kwaliteit van studentenhuisvesting. In deze denktank worden de mogelijk aanvullende behoeften van studenten die zijn ontstaan door de Coronacrisis meegenomen, zoals de behoefte aan ontmoeting in de complexen. Ook trekken gemeente, Idealis en SFO samen op bij de inzet van leefbaarheid en sociale veiligheid rondom de studentencomplexen in Wageningen.

Schone, prettige en veilige woonomgeving
Door Corona zitten we meer thuis waardoor leefbaarheid ook een aandachtspunt is. Hoe houden we met elkaar de buurten schoon, prettig en veilig? Dit is één van de onderwerpen waar we met elkaar mee aan de slag gaan. We hebben extra aandacht voor de aanpak van woonoverlast. We maken afspraken over hoe we hier het beste in kunnen samenwerken; wat kunnen we doen voor de mensen die overlast ervaren? Dit doen we niet alleen. We gaan en blijven in gesprek met onze inwoners, zoals studenten, huurders maar ook politie en hulpverleners.