Openbare vergadering huurders de Woningstichting goed bezocht

U bevindt zich hier: HomeOver onsNieuws2020 Openbare vergadering huurders de Woningstichting goed bezocht

Deel deze pagina op

Openbare vergadering huurders de Woningstichting goed bezocht

09 maart 2020

In februari vond de jaarlijkse openbare vergadering van de Participatiecommissie plaats. Ruim 30 huurders kwamen hier op af.

Openbare vergadering huurders de Woningstichting goed bezocht

De Participatiecommissie (PC) organiseert de inspraak voor huurders. Ze overlegt met de Woningstichting welke onderwerpen worden voorgelegd aan huurders en wie voor verschillende bijeenkomsten moeten worden uitgenodigd. Bewonerscommissies zijn volgens de Overlegwet het officiële adviesorgaan, maar steeds vaker schuiven ook andere huurders aan.  Dit is gunstig want hierdoor ontstaat een bredere vertegenwoordiging van meningen.

Resultaten 2019
Tijdens de avond blikte de PC terug op de resultaten die samen met huurders, de Woningstichting en de gemeente in 2019 zijn bereikt.  Het ging over de thema’s betaalbaarheid, beschikbaarheid, wonen en zorg en duurzaamheid.

Betaalbaarheid
Het woonlastenonderzoek dat de Woningstichting op advies van de huurders heeft laten uitvoeren, liet zien dat er speciale aandacht nodig is voor de volgende doelgroepen:
• jongeren tot 25 jaar;
• tweepersoonshuishoudens;
• gezinnen met een inkomen rond het sociaal minimum.

Op advies van de werkgroep gaan we samen met de gemeente en het Startpunt zorgen voor een informatiepunt waar huurders met een laag inkomen naartoe kunnen met vragen. Hier kunnen bewoners ook informatie krijgen over hoe zij hun inkomen kunnen vergroten, bijvoorbeeld door het aanvragen van toeslagen.

Beschikbaarheid
Een belangrijk resultaat dat hier is bereikt, is dat we met de gemeente hebben afgesproken dat bij nieuwbouw minstens 30% sociale woningbouw wordt gebouwd. Daarnaast hebben we het ouderenproject aangepast. Dit project houdt in dat oudere huurders in een grote woning met meer dan 3 slaapkamers, met voorrang en met behoud van hun huidige huurprijs kunnen verhuizen naar een passende woning. De ouderenmakelaar begeleidt deze huurders.

Wonen en zorg
Een werkgroep Taskforce, ontstaan op advies van huurders en bestaande uit huurders, gemeente, politie, hulpverlening en de Woningstichting heeft gekeken naar mogelijkheden om ook aandacht te geven aan omwonenden bij overlastsituaties. Dit wordt verder uitgewerkt in 2020.Een werkgroep Wonen en Zorg is samen met de gemeente en de Woningstichting bezig met het opstellen van uitgangspunten voor wonen en zorg in Wageningen. Het gaat hier om het aantal woningen dat nodig is en de kwaliteit van de zorg en ondersteuning.

Duurzaamheid
Een werkgroep heeft de mogelijkheden voor de inzet van een energiecoach in kaart gebracht. Het idee is om deze coach in te zetten bij groot onderhoud en bij huishoudens waar de woonlasten te hoog zijn ten opzichte van hun inkomen. In 2020 wordt dit verder opgepakt.Een werkgroep heeft meegekeken in het proces van de warmtetransitie van de gemeente Wageningen. Conclusie is dat het proces minder snel gaat als in eerste instantie verwacht. Daarom hebben we besloten om dit onderwerp voor 2020 te blijven volgen, maar niet actief als werkgroep op te pakken.

Hoe verder?
Dit jaar gaan we verder met de thema’s beschikbaarheid, wonen en zorg en komt leefbaarheid als nieuw thema op de agenda. Huurders hebben dit thema aangedragen en het gaat hier om onderwerpen als groen en afval. De eerste bijeenkomst over Leefbaarheid is gepland op 7 april om 19.00 uur. U kunt zich hiervoor opgeven via wonen@dewoningstichting.nl.