Stand van zaken traject nieuwe ondernemingsplan 2021-2025

U bevindt zich hier: HomeOver onsNieuws2021 Stand van zaken traject nieuwe ondernemingsplan 2021-2025

Deel deze pagina op

Stand van zaken traject nieuwe ondernemingsplan 2021-2025

01 januari 2021

Eind 2020 zijn we (digitaal) gestart met onze medewerkers, de Participatiecommissie, de gemeente en onze netwerkpartners om te komen tot ons nieuwe ondernemingsplan 2021-2025. Een plan waarin we onze ambities en focus nog scherper maken en dat past bij ons eigen DNA. Onze missie ‘Samen thuis in de buurt’, onze kernwaarden en het nieuwe ondernemingsplan moet gedragen worden door onze medewerkers en herkenbaar zijn voor onze huurders, belanghouders en netwerkpartners.

plaatje

Werkgroep huurders
16 februari 2021 heeft de start met de werkgroep huurders plaats gevonden. Volgens de Overlegwet brengt de werkgroep huurders een advies uit op het concept ondernemingsplan 2021-2025. De werkgroep bestaat uit vier huurders, waarvan twee Participatiecommissieleden. Tijdens de startbijeenkomst heeft de werkgroep huurders ons input meegegeven voor het concept ondernemingsplan. Eind maart bespreken we met de werkgroep huurders het concept ondernemingsplan en begin mei brengt de werkgroep huurders hun advies uit op het concept ondernemingsplan.

Planning
Op basis van het advies op ons concept ondernemingsplan door de werkgroep huurders, de input van onze medewerkers, de gemeente en onze netwerkpartners wordt het nieuwe definitieve ondernemingsplan 2021-2025 geschreven en wordt het plan in juni 2021 ter vaststelling aan de RvC voorgelegd.