Huurders, gemeente en de Woningstichting sluiten prestatieafspraken

U bevindt zich hier: HomeOver onsNieuws2017 Huurders, gemeente en de Woningstichting sluiten prestatieafspraken

Deel deze pagina op

Huurders, gemeente en de Woningstichting sluiten prestatieafspraken

06 december 2017

Op 4 december zijn de nieuwe prestatieafspraken 2018 -2022 ondertekend door huurders, gemeente en de Woningstichting. Het zijn prestaties die ze in 2018 samen willen waarmaken, met een doorkijk naar de vier jaar daarna. De partijen tekenen er ook voor om de goede samenwerking van de afgelopen jaren voort te zetten. Hiermee willen ze samenhang in visie en tussen acties bereiken.

Ondertekening prestatieafspreken

Hoe zijn we gekomen tot deze prestatieafspraken?
De gemeente Wageningen heeft in 2016 de Woonvisie “Samen Wonen 2016-2025” vastgesteld. De Woningstichting geeft jaarlijks met het bod op de Woonvisie aan wat zij gaat doen om deze woonvisie waar te maken. Samen met huurders is er een activiteitenoverzicht gemaakt voor 2018 en hebben we het bod uitgebracht. De prestatieafspraken tussen de Woningstichting, de huurders en de gemeente zijn onderverdeeld in 3 thema’s:
- Wonen & Gezondheid
- Betaalbaarheid, Beschikbaarheid & Leefbaarheid
- Duurzaamheid  

Grote inzet van huurders
Ieder jaar zet een groep individuele huurders zich in voor het algemene belang van onze huurders. Ook dit jaar hebben zij weer een grote bijdrage geleverd aan het proces tot het komen tot prestatieafspraken. Een onafhankelijk adviseur ondersteunt de huurders bij hun werkzaamheden.  

Start 2018: verdiepende sessies
Met het tekenen van de afspraken zijn we zeker niet klaar. In het eerste kwartaal van 2018 gaan we dieper in op de volgende twee thema’s:
- Wonen & gezondheid
- Betaalbaarheid, Beschikbaarheid & Leefbaarheid 
De themasessies zijn weer met huurders, de gemeente en de Woningstichting om samen scherp te krijgen waar we staan en waar we naartoe willen.