Mooie resultaten imago-onderzoek

U bevindt zich hier: HomeOver onsNieuws2017 Mooie resultaten imago-onderzoek

Deel deze pagina op

Mooie resultaten imago-onderzoek

12 december 2017

Wij komen goed naar voren in het imago-onderzoek dat is gehouden onder onze belanghouders en samenwerkingspartners. Het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) heeft in oktober het onderzoek uitgevoerd. We zijn erg trots op de resultaten!

logo dws

Het onderzoek bestond voornamelijk uit stellingen die betrekking hebben op onze reputatie en zes kernwaarden die voor de meeste corporaties van belang zijn:

  • Betrouwbaarheid
  • Transparantie
  • Samenwerking
  • Financiële doelmatigheid
  • Lokale betrokkenheid
  • Maatschappelijke betrokkenheid

Hoog scoren op samenwerking en lokale en maatschappelijke betrokkenheid
We scoren het beste op de kernwaarde samenwerking. Daarbij scoren we zelfs hoger dan de landelijke benchmark. Ook op de andere kernwaarden liggen de scores boven de landelijke gemiddelden. Bijvoorbeeld op de lokale en maatschappelijke betrokkenheid is er een duidelijk verschil te zien. Alleen de kernwaarde transparantie blijft achter bij de overige kernwaarden. Bij transparantie gaat het dan vooral om de belanghouders op de hoogte houden van wat er speelt binnen de organisatie. Maar dit is binnen de hele sector een lager scorend aspect.

Wat gaan we hiermee doen?
Met onze medewerkers, belanghouders, samenwerkingspartners èn huurders gaan we aan de slag zodat we samen bewust werken aan onze missie Samen thuis in de buurt! In het nieuwe jaar volgt daar meer informatie over.  

Belanghouders en samenwerkingspartners
Onze belanghouders en samenwerkingspartners zijn onder andere de Agendacommissie (huurders), gemeente Wageningen, Idealis, WUR, Ireneschool, politie, OBS de Wereld, Koepel Kinderopvang, zorg- en welzijnspartners, WERV corporaties, aannemers en VVE beheerders.